TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE

Un client mulţumit este, înainte de toate, un client bine informat. În acest sens, în timpul petrecut pe pagina noastră, vă rugăm să consultaţi informaţiile de mai jos. Aceste informaţii sunt disponibile şi în format printat, în agenţie. Aspectele esenţiale, specifice fiecărui tip de serviciu turistic contractat, cu privire la termenii şi condiţiile de rezervare/plată/anulare vi le vom pune la dispoziţie prin metode de preinformare, anterior rezervării şi prin documentele emise cu ocazia rezervării ferme (bon de comandă, contract, factură, după caz).

Vă rugăm să reţineti faptul că, în caz de litigiu, necunoaşterea acestor informaţii nu poate fi invocată.

 

width: 100%, height:1px