Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Politica de confidenţialitate

TERMENI ŞI CONDIŢII

cu privire la colectarea, stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal

 

 

A.  Travelio Group Romania este unicul deţinător / administrator / autor al website-ului www.travelioromania.ro.

 

B.  Accesul / vizitarea / utilizarea www.travelioromania.ro se supune articolelor afişate pe website cu privire la "Termeni şi condiţii cu privire la utilizarea paginii web www.travelioromania.ro "şi "Termeni şi condiţii cu privire la colectarea, stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal", implică acceptul dumneavoastră explicit şi reprezintă acordul dintre părţi.

 

C.  În calitate de deţinător / administrator / autor, ne rezervăm dreptul de a modifica oricând prezentele condiţii şi / sau conţinutul website-ului, al paginilor social media şi al oricăror alte mijloace de informare puse la dispoziţia consumatorilor, fără o notificare prealabilă.

 

D.  Informaţiile puse la dispoziţia Travelio Group Romania prin accesarea / vizitarea / utilizarea www.travelioromania.ro, pentru a beneficia de serviciile şi ofertele noastre, sunt protejate în condiţiile Legii 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi pot fi accesate doar de personalul care administrează bazele noastre de date şi de către persoane autorizate din cadrul companiilor partenere care implementează campaniile de e-mail / direct marketing.

 

E.  Travelio Group Romania nu va distribui, vinde sau închiria, sub nici o formă, informaţiile cu caracter personal incluse în baza noastră de date, decât cu acordul persoanei în cauză sau la somaţia unei instituţii legale (Poliţia Română, Direcţia Generală a Vămilor, Instanţe Judecătoreşti etc.), respectiv conform Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (Băncile implicate în operaţiunile de plăţi, Organismele Internaţionale de Carduri şi Furnizori de servicii / produse etc.).

 

F.  Travelio Group Romania va transmite datele cu caracter personal, fără consimţământul dumneavoastră, în cazul unor fraude privind operaţiunile de plată sau orice alt tip de litigiu, către destinatari precum: Poliţia Română, Direcţia Generală a Vămilor, Instanţe Judecătoreşti, respectiv conform Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice: Băncile implicate în operaţiunile de plăţi online, Organismele Internaţionale de Carduri şi Furnizori de servicii / produse etc.

 

G.  Din 25 Mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informăm cum protejam datele dumneavoastră personale și cum ne insușim prevederile Regulamentului.

 

H.  Prezenta "Politică de confidenţialitate" defineşte modul în care noi, Travelio Group Romania S.R.L., colectăm, stocăm şi utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când accesaţi / vizitaţi / utilizaţi website-ul nostru www.travelioromania.ro precum şi sursele de unde obţinem sau colectăm aceste date.

 

I.  Prezenta "Politică de confidenţialitate" este aplicabilă din data de 15 Mai 2018 şi este structurată astfel:

 • CAPITOLUL 1. Rezumat
 • CAPITOLUL 2. Detalii despre Travelio Group Romania S.R.L.
 • CAPITOLUL 3. Tipuri de date colectate atunci când accesaţi website-ul nostru
 • CAPITOLUL 4. Tipuri de date colectate atunci când ne contactaţi
 • CAPITOLUL 5. Tipuri de date colectate atunci când interacţionaţi cu website-ul nostru
 • CAPITOLUL 6. Tipuri de date colectate atunci când plasaţi o comandă pe website-ul nostru
 • CAPITOLUL 7. Modul de colectare a datelor despre dumneavoastră, de la părţi terţe
 • CAPITOLUL 8. Utilizarea mecanismelor automate de luare a deciziilor
 • CAPITOLUL 9. Dezvăluirea şi utilizările adiţionale ale datelor dumneavoastră
 • CAPITOLUL 10. Durata stocării datelor dumneavoastră
 • CAPITOLUL 11. Securizarea datelor dumneavoastră
 • CAPITOLUL 12. Transferul datelor dumneavoastră în afara Spaţiului Economic European
 • CAPITOLUL 13. Drepturile dumneavoastră asupra datelor personale
 • CAPITOLUL 14. Dreptul dumneavoastră de a obiecta faţă de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri
 • CAPITOLUL 15. Date personale sensibile
 • CAPITOLUL 16. Modificări ale politicii noastre de confidenţialitate
 • CAPITOLUL 17. Confidenţialitatea datelor minorilor
 • CAPITOLUL 18. Dispoziţii finale

 

CAPITOLUL 1. Rezumat  

 

Prezenta secţiune rezumă modul în care obţinem, stocăm şi utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Acest sumar are ca scop furnizarea unei imagini generale asupra Politicii de confidenţialitate, nu este o descriere completă, fiind necesară parcurgerea capitolelor adiţionale, prezente în acest document, pentru completări.

 

1.1. Operatorul de date: TRAVELIO GROUP ROMANIA S.R.L.

1.2. Surse de colectare a datelor: Travelio Group Romania colectează date cu caracter personal din diferitele surse care se regasesc pe website-ul www.travelioromania.ro sau pe care ni le transmiteți dumneavoastră, atunci când:

 • furnizaţi datele respective prin contactarea noastră, utilizând diverse căi de comunicare: e-mail, telefon, mesaj text, whatsapp, poştă, pagini social media (Facebook, Twitter, Instagram) - messenger, chat-ul disponibil pe website;
 • accesaţi, comandaţi sau achiziţionaţi diferite servicii şi produse Travelio Romania, completaţi formularul de contact / vacanţă personalizată / wishlist, creaţi un cont pe website, vă înscrieţi în baza de date a societăţii cu scopul de a primi informări de marketing (newsletter) cu privire la serviciile şi produsele noastre, completaţi formularele online sau offline în vederea înscrierii la concursuri, completaţi formularul pentru emiterea voucherului cadou Travelio Gift;
 • accesaţi website-ul nostru, unele date fiind colectate prin intermediul cookie-urilor; website-ul www.travelioromania.ro foloseşte atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia; în conformitate cu Directiva „e-Intimitate” a UE, în vigoare de la data de 26 Mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 Noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se va cere consimţământul înaintea transmiterii de cookie-uri în computerele acestora;
 • de la părţi terţe: agenţii touroperatoare, angajatori sau reprezentanţi ai beneficiarilor finali; website-ul www.travelioromania.ro poate conţine legături spre alte website-uri, aprobate de către Travelio Group Romania, cu scopul de a fi utile în procesele dumneavoastră de căutare / rezervare / infomare asupra serviciilor şi produselor turistice pe care le comercializăm; prin accesarea acestor legături externe, veţi accepta termenii şi condiţiile cu privire la confidenţialitate, în funcţie de propria politică a deţinătorului website-ului respectiv.

1.3. Tipuri de date colectate: numele și prenumele, adresă de corespondență, telefon / fax, e-mail, pagină web / cont social media, serie şi număr carte de identitate / paşaport, data naşterii, CNP, vârstă minori, nume companie / autoritate / instituție publică, adresă şi numărul de înregistrare TVA (dacă este cazul), IP.

1.4. Scopul utilizării datelor dumneavoastră: pentru scopuri de business şi administrative (în special pentru a vă contacta şi pentru a procesa comenzile pe care le plasaţi pe website-ul nostru sau prin alte mijloace de comunicare, enumerate mai sus), emiterea documentelor specifice în funcţie de tipul de serviciu / produs turistic ales (contracte, facturi, vouchere, bilete etc.) precum şi livrarea acestora către dumneavoastră, pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale, pentru a promova serviciile şi produsele noastre turistice şi în legatură cu drepturile şi obligaţiile noastre legale.

1.4.1. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu Travelio Group Romania, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul dumneavoastră, dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens.

1.4.2. Travelio Group Romania poate transmite utilizatorilor din baza de date proprie, prin e-mail, sms, telefon, whatsapp, pagini social media sau alte mijloace de comunicare puse la dispoziţia noastră de către dumneavoastră, oferte cu privire la serviciile şi produsele turistice sau orice alt tip de informaţii considerate utile şi / sau necesare, dumneavoastră având posibilitatea, în orice moment, de a solicita dezabonarea de la primirea acestui tip de mesaje, folosindu-vă de instrucţiunile cu privire la dezabonare, expuse  în partea de final a fiecărui e-mail sau prin notificarea noastră în mod direct, prin intermediul mijlocului de comunicare în cauză.

1.5. Dezvăluirea datelor dumneavoastră către părţi terţe: vom transmite minimul necesar de date pentru a ne putea îndeplini obligaţiile contractuale faţă de dumneavoastră, furnizorilor de servicii hoteliere, de transport, furnizorilor de diverse servicii turistice, interni şi externi, din interiorul şi exteriorul Spaţiului Economic European, după caz, pentru buna desfăşurare a relaţiei contractuale şi în scopul respectării obligaţiilor legale.

1.5.1. Travelio Group Romania va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terţi, alţii decât Poliţia Română, Direcţia Generală a Vămilor, Instanţe Judecătoreşti etc., doar cu scopul îndeplinirii solicitării cu privire la un serviciu / produs turistic, în sensul rezervării acestuia, procesării etc.

1.6. Perioada de stocare a datelor dumneavoastră: datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale sau a comportamentului dumneavoastră liber exprimat prin a accesa / vizita / utiliza website-ul www.travelioromania.ro și, după finalizarea acestora, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

1.6.1. Nu vom stoca aceste date mai mult decât este necesar, în funcţie de obligaţiile noastre legale (exemplu: pentru a menţine arhivele contabile) sau în funcţie de orice alt temei în baza căruia folosim datele (exemplu: consimţământ, obligaţii contractuale, interese legitime). Informaţii suplimentare cu privire la perioadele specifice de stocare a datelor utilizatorilor pot fi consultate în secţiunea "Durata stocării datelor dumneavoastră".

1.7. Securizarea datelor dumneavoastră: prin utilizarea de soluţii tehnice şi organizatorice precum: stocarea de informaţii pe servere securizate, criptarea transferurilor de date către şi de la serverele noastre utilizând tehnologia SSL, permiterea accesului la datele dumneavoastră personale doar când este necesar, criptarea datelor personale, criptarea e-mail-urilor, pseudonimizarea şi / sau anonimizarea datelor personale.

1.8. Folosirea cookie-urilor şi a tehnologiilor similare: folosim cookie-uri şi tehnologii similare de colectare a datelor pe website-ul nostru, precum web beacon-uri, inclusiv cookie-uri esenţiale, funcţionale, analitice şi cookie-uri de targetare. Informaţii suplimentare cu privire la utilizarea de cookie-uri pot fi consultate în secţiunea "Termeni şi Condiţii generale", secţiunea "Utilizarea cookie-urilor" (http://www.info.travelioromania.ro/Meniu-secundar/termeni-si-conditii-generale/utilizarea-cookie-urilor.html).

1.9. Transferul datelor dumneavoastră în afara Spaţiului Economic European: vom transfera datele dumneavoastră în afara Spaţiului Economic European doar dacă suntem obligaţi prin lege sau în vederea executării obligaţiilor contractuale faţă de dumneavoastră (atunci când facem acest lucru, ne asigurăm că există măsuri de protecţie adecvate, de exemplu: protecţia datelor cu caracter personal către partenerii din afara Uniunii Europene este reglementată prin clauze contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal din Comunitate către ţări terţe).

1.10. Utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor: utilizăm procese de luare de decizii automate în legatura cu website-ul nostru, de exemplu: folosirea instrumentelor Web Analytics, a cookie-urilor, a web beacon-urilor sau utilizarea cookie-urilor de targetare pentru a afişa reclame către persoanele care vizitează website-ul nostru pe alte site-uri web (de exemplu, prin utilizarea reţelei Google AdSense).

1.10.1.Pentru a vă putea oferi servicii și produse personalizate, respectiv cât mai apropiate de interesele dumneavoastră, putem prelucra datele personale care permit identificarea preferințelor și / sau a comportamentului dumneavoastră, inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenție umană; pentru aceasta, respectiv pentru comunicările de marketing direct, vom ține întotdeauna cont de opțiunile dumneavoastră.

1.11. Drepturile dumneavoastră conform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date:

 • Dreptul la informare: puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
 • Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră în sensul dacă prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, respectiv dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul la opoziție: vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing;
 • Dreptul la rectificare: se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • Dreptul la ștergerea datelor - “dreptul de a fi uitat”: aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Travelio Group Romania S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în Instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective;
 • Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, ce produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă; 
  • Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:
   • este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;
   • este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate;
   • are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.
  • În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitivTravelio Group Romania S.R.L. poate:
   • să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;
   • să refuze să dea curs cererii.
 • Drepul de a depune plângere: puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și să introduceţi o cale de atac judiciară.

CAPITOLUL 2. Detalii despre Travelio Group Romania

 

Operatorul de date cu privire la website-ul nostru şi în relaţiile contractuale este: TRAVELIO GROUP ROMANIA S.R.L.

 

2.1. Travelio Group Romania S.R.L. este persoană juridică, cu obiectul principal de activitate din clasa CAEN 7911 – "Activități ale agenţiilor turistice”, respectiv organizarea, intermedierea și comercializarea serviciilor și a pachetelor de servicii turistice și de călătorie (excursii, cazare, transport, evenimente etc.), care sunt ofertate de către touroperatori / prestatori de servicii, către publicul larg sau către clienții comerciali.

2.2. Travelio Group Romania S.R.L., cu sediul social în Hunedoara, Bld. Corvin nr. 5 bis, bl. 105, sc. A, ap. 3, 331010, jud. Hunedoara, adresă de corespondență: Agenţia Cluj-Napoca: Calea Mănăştur nr. 48, ap. UI 1, parter, 400372, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J20/864/2015, cod fiscal 35062111, capital social 50.000 RON, conturi deschise la Banca Transilvania, după cum urmează: RO 07 BTRLRONCRT 0319 0529 01 – RON, RO 54 BTRLEURCRT 0319 0529 01 – EUR (SWIFT: BTRLRO22), telefon: 0372 900 977; 0722 111171, e-mail: office@travelioromania.ro (gdpr@travelioromania.ro - informații și solicitări cu privire la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal) este reprezentată legal de dna. David Adriana-Claudia, în calitate de Administrator.

2.3. În măsura în care aveţi întrebări cu privire la "Politica de confidenţialitate”, vă rugăm să contactaţi operatorul de date.

 

CAPITOLUL 3. Tipuri de date colectate atunci când accesaţi website-ul nostru

 

Colectăm şi folosim datele de la vizitatorii website-ului în conformitate cu această secţiune şi cu secţiunea intitulată "Dezvăluirea şi utilizările adiţionale ale datelor dumneavoastră".

 

3.1. Informaţii despre log-ul serverului web

3.1.1. Pentru găzduirea website-ului nostru, utilizăm un server al unui terţ, respectiv Claus Web S.R.L., cu sediul în România, a cărui politică de confidenţialitate este disponibilă aici: https://www.clausweb.ro/confidentialitate.php.

3.1.2. Serverul nostru de website înregistrează automat adresa IP pe care o utilizaţi pentru a accesa website-ul nostru, precum şi alte informaţii despre vizita dumneavoastră, cum ar fi paginile accesate, informaţiile solicitate, data şi ora solicitării, sursa accesului la website-ul nostru (de exemplu, website-ul sau URL-ul (link-ul) care v-a redirecţionat spre website-ul nostru), versiunea browserului şi a sistemului de operare.

3.2. Utilizarea datelor din log-urile serverului website-ului în scopuri de securitate IT

3.2.1. Furnizorul nostru colectează şi stochează log-urile serverului pentru a asigura securitatea reţelei IT. Aceasta include analizarea fişierelor log-urilor pentru a ajuta la identificarea şi prevenirea accesului neautorizat la reţeaua noastră, distribuirea de coduri rău intenţionate, previzionarea atacurilor DDOS şi altor atacuri cibernetice, prin detectarea unor activităţi neobişnuite sau suspecte. În măsura în care nu investigăm o activitate suspectă sau potenţială, noi nu facem şi nici nu permitem furnizorului nostru să facă orice încercare de a vă identifica pe baza datelor colectate prin log-urile serverului.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: respectarea obligaţiilor legale la care suntem supuşi (Articolul 6, alineatul (1), litera (c) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Obligaţia legală: înregistrarea accesului la website-ul nostru, utilizând fişiere de tip log server, este o măsură tehnică pentru a asigura un nivel de securitate adecvat, pentru a proteja datele colectate de pe website-ul nostru, în conformitate cu Articolul 32, alineatul (1) din Regulamentul general privind protecţia datelor.

3.3. Cookie-uri şi tehnologii similare

3.3.1. Cookie-urile sunt fişiere de date trimise de pe un website către un browser, pentru a înregistra date despre utilizatori, în diferite scopuri.

3.3.2. Utilizăm cookie-uri pe website-ul nostru, inclusiv cookie-uri esenţiale, funcţionale, analitice şi de targetare şi web beacon-uri. Informaţii suplimentare cu privire la utilizarea de cookie-uri pot fi consultate în secţiunea "Termeni şi Condiţii generale", articolul "Utilizarea cookie-urilor" (http://www.info.travelioromania.ro/Meniu-secundar/termeni-si-conditii-generale/utilizarea-cookie-urilor.html).

3.3.3. Aveţi posibilitatea de a respinge unele sau toate cookie-urile pe care le utilizăm pe website-ul nostru, prin modificarea setarilor browser-ului dumneavoastră, sau, puteţi dezactiva cookie-urile neesenţiale, utilizând instrumentul nostru de control al cookie-urilor; prin respingerea lor, însă, puteţi afecta funcţionalitatea website-ului sau a unor caracterisitici ale acestuia. Pentru informaţii suplimentare despre modulele cookie, inclusiv despre modificarea setărilor browserului dumneavoastră, vizitaţi website-ul www.allaboutcookies.org sau consultaţi politica noastră cu privire la cookie-uri.

 

CAPITOLUL 4. Tipuri de date colectate atunci când ne contactaţi

 

Colectăm şi folosim datele de la persoanele care ne contactează în conformitate cu această secţiune şi cu secţiunea intitulată "Dezvăluirea şi utilizările adiţionale ale datelor dumneavoastră".

 

4.1. E-mail

Atunci când ne transmiteţi un mesaj la adresele de e-mail afişate pe website-ul nostru, colectăm: adresa de e-mail şi orice alte date pe care le furnizaţi în acel e-mail (de exemplu, nume, prenume, număr de telefon şi datele conţinute în orice bloc de semnătură din e-mail).

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: interesele noastre legitime (Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Interesul legitim: pentru a răspunde la întrebarile şi mesajele pe care le primim şi pentru păstrarea evidenţei corespondenţei.
 • Temeiul legal pentru prelucrare: executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dumneavoastră (Articolul 6, alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Motivul pentru care este necesară prelucrarea: în cazul în care mesajul dumneavoastră vizează furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de măsuri la solicitarea dumneavoastră, înainte de a vă furniza serviciile şi produsele noastre turistice (de exemplu, furnizarea de informaţii despre astfel de servicii şi produse turistice), vom procesa informaţiile şi datele dumneavoastră în acest scop.
 • Transferul şi stocarea informaţiilor dumneavoastrăpentru a stoca e-mailurile pe care ni le transmiteţi, utilizăm un furnizor de e-mail terţ, respectiv Microsoft - Office 365, a cărui politică de confidenţialitate este disponibilă aici: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement. E-mailurile pe care ni le transmiteţi vor fi stocate în interiorul Spaţiului Economic European, pe serverele Microsoft din Austria.

4.2. Formular de contact / vacanţă personalizată / wishlist

Atunci când ne contactaţi utilizând formularul de contact / vacanţă personalizată / wishlist, colectăm: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon şi orice alte informaţii pe care ni le furnizaţi prin completarea în câmpul "Adaugă mesaj / comandă". În măsura în care nu furnizaţi informaţiile solicitate de formularul de contact / vacanţă personalizată / wishlist, nu îl veţi putea transmite şi nu vom primi solicitarea dumneavoastră, prin urmare, nu vă vom putea răspunde.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: interesele noastre legitime (Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Interesul legitim: pentru a răspunde la întrebarile şi mesajele pe care le primim şi pentru păstrarea evidenţei corespondenţei.
 • Temeiul legal pentru prelucrare: executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dumneavoastră (Articolul 6, alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Motivul pentru care este necesară prelucrarea: în cazul în care mesajul dumneavoastră vizează furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de măsuri la solicitarea dumneavoastră, înainte de a vă furniza serviciile şi produsele noastre turistice (de exemplu, furnizarea de informaţii despre astfel de servicii şi produse turistice), vom procesa informaţiile şi datele dumneavoastră în acest scop.
 • Transferul şi stocarea informaţiilor dumneavoastrămesajele pe care ni le transmiteţi prin intermediul formularului de contact / vacanţă personalizată / wishlist vor fi stocate în interiorul Spaţiului Economic European, pe serverele furnizorului de hosting, Claus Web S.R.L., cu sediul în România şi / sau pe serverele furnizorului de e-mail, Microsoft din Austria. Politica de confidenţialitate a acestor terţi este disponibilă aici: https://www.clausweb.ro/confidentialitate.php / https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement .

4.3. Telefon / Mesaj text

Atunci când ne contactaţi prin telefon şi / sau mesaj text, colectăm numărul dumneavoastră de telefon şi orice alte date pe care le furnizaţi în timpul conversaţiei cu noi. Momentan, noi nu înregistrăm apelurile telefonice.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: interesele noastre legitime (Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Interesul legitim: pentru a răspunde la întrebarile şi mesajele pe care le primim şi pentru păstrarea evidenţei corespondenţei.
 • Temeiul legal pentru prelucrare: executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dumneavoastră (Articolul 6, alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Motivul pentru care este necesară prelucrarea: în cazul în care apelul şi / sau mesajul dumneavoastră vizează furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de măsuri la solicitarea dumneavoastră, înainte de a vă furniza serviciile şi produsele noastre turistice (de exemplu, furnizarea de informaţii despre astfel de servicii şi produse turistice), vom procesa informaţiile şi datele dumneavoastră în acest scop.
 • Transferul şi stocarea informaţiilor dumneavoastră: informaţiile despre apelul / mesajul dumneavoastră, cum ar fi: numărul de telefon, data şi ora apelului, conţinutul mesajului, sunt prelucrate de către furnizorul nostru de servicii de telefonie, Vodafone Romania S.A., cu sediul în Romania. Politica de confidenţialitate a acestui terţ este disponibilă aici: https://www.vodafone.ro/privacy .

4.4. WhatsApp

Atunci când ne contactaţi prin aplicaţia WhatsApp, colectăm: numărul de telefon şi orice alte informaţii pe care ni le furnizaţi în timpul conversaţiei cu noi.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: interesele noastre legitime (Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Interesul legitim: pentru a răspunde la întrebarile şi mesajele pe care le primim şi pentru păstrarea evidenţei corespondenţei.
 • Temeiul legal pentru prelucrare: executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dumneavoastră (Articolul 6, alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Motivul pentru care este necesară prelucrarea: în cazul în care apelul şi / sau mesajul dumneavoastră vizează furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de măsuri la solicitarea dumneavoastră, înainte de a vă furniza serviciile şi produsele noastre turistice (de exemplu, furnizarea de informaţii despre astfel de servicii şi produse turistice), vom procesa informaţiile şi datele dumneavoastră în acest scop.
 • Transferul şi stocarea informaţiilor dumneavoastră: informaţiile despre apelul / mesajul dumneavoastră, cum ar fi: numărul de telefon, data şi ora apelului, conţinutul mesajului, sunt prelucrate de către furnizorul aplicaţiei, WhatsApp Ireland Limited, cu sediul în Irlanda. Politica de confidenţialitate a acestui terţ este disponibilă aici: https://www.whatsapp.com/security/.

4.5. Chat (website)

Atunci când ne contactaţi prin aplicaţia de chat disponibilă pe website-ul nostru www.travelioromania.ro colectăm: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon şi orice alte informaţii pe care ni le furnizaţi în timpul conversaţiei cu noi.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: interesele noastre legitime (Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Interesul legitim: pentru a răspunde la întrebarile şi mesajele pe care le primim şi pentru păstrarea evidenţei corespondenţei.
 • Temeiul legal pentru prelucrare: executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dumneavoastră (Articolul 6, alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Motivul pentru care este necesară prelucrarea: în cazul în care mesajul dumneavoastră vizează furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de măsuri la solicitarea dumneavoastră, înainte de a vă furniza serviciile şi produsele noastre turistice (de exemplu, furnizarea de informaţii despre astfel de servicii şi produse turistice), vom procesa informaţiile şi datele dumneavoastră în acest scop.
 • Transferul şi stocarea informaţiilor dumneavoastră: informaţiile despre mesajul dumneavoastră, cum ar fi: adresa de e-mail, numele, prenumele, numărul de telefon, data şi ora mesajului, conţinutul mesajului, sunt prelucrate de către furnizorul aplicaţiei, Tawk.to Inc., cu sediul în SUA. Politica de confidenţialitate a acestui terţ este disponibilă aici: https://www.tawk.to/privacy-policy/ .

4.6. Messenger (pagini social media)

Atunci când ne contactaţi prin aplicaţia de messenger disponibilă pe paginile noastre social media FacebookInstagramTwitter, colectăm: numele de cont social media şi orice alte informaţii pe care ni le furnizaţi în timpul conversaţiei cu noi.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: interesele noastre legitime (Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Interesul legitim: pentru a răspunde la întrebarile şi mesajele pe care le primim şi pentru păstrarea evidenţei corespondenţei.
 • Temeiul legal pentru prelucrare: executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dumneavoastră (Articolul 6, alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Motivul pentru care este necesară prelucrarea: în cazul în care mesajul dumneavoastră vizează furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de măsuri la solicitarea dumneavoastră, înainte de a vă furniza serviciile şi produsele noastre turistice (de exemplu, furnizarea de informaţii despre astfel de servicii şi produse turistice), vom procesa informaţiile şi datele dumneavoastră în acest scop.
 • Transferul şi stocarea informaţiilor dumneavoastră: informaţiile despre mesajul dumneavoastră, cum ar fi: numele contului social media, data şi ora mesajului, conţinutul mesajului, sunt prelucrate de către furnizorii aplicaţiilor social media, respectiv, Facebook, Instagram, Twitter, cu sediul în SUA. Politica de confidenţialitate a acestor terţi este disponibilă aici: https://web.facebook.com/privacy/explanation / https://help.instagram.com/519522125107875 / https://twitter.com/en/privacy .

4.7. Poştă

Atunci când ne contactaţi prin poştă, colectăm: toate informaţiile pe care ni le furnizaţi în orice comunicări poştale pe care ni le transmiteţi.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: interesele noastre legitime (Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Interesul legitim: pentru a răspunde la întrebarile şi mesajele pe care le primim şi pentru păstrarea evidenţei corespondenţei.
 • Temeiul legal pentru prelucrare: executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dumneavoastră (Articolul 6, alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Motivul pentru care este necesară prelucrarea: în cazul în care expedierea dumneavoastră poştală vizează furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de măsuri la solicitarea dumneavoastră, înainte de a vă furniza serviciile şi produsele noastre turistice (de exemplu, furnizarea de informaţii despre astfel de servicii şi produse turistice), vom procesa informaţiile şi datele dumneavoastră în acest scop.

CAPITOLUL 5. Tipuri de date colectate atunci când interacţionaţi cu website-ul nostru

 

Colectăm şi folosim datele de la persoanele care interacţionează cu anumite caracteristici ale website-ului nostru, în ​​conformitate cu această secţiune şi cu secţiunea intitulată "Dezvăluirea şi utilizările adiţionale ale datelor dumneavoastră".

 

5.1. Newsletter

Atunci când vă înscrieţi la newsletter-ul nostru, pentru a primi informaţii cu privire la noutăţi, oferte speciale şi concursuri, prin formularele de abonare sau prin orice alt formular în baza căruia vă puteţi exprima consimţământul pentru a vă înscrie în baza de date, colectăm: nume, prenume, adresă de e-mail.  

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: consimţământul dumneavoastră (Articolul 6, alineatul (1), litera (a) din Regulamentul general privind protecţia datelor). 
 • Consimţământul: vă daţi consimţământul pentru a primi newsletter-ul nostru, înscriindu-vă urmând paşii solicitaţi.
 • Transferul şi stocarea informaţiilor dumneavoastră: informaţiile pe care le transmiteţi pentru a vă abona la newsletter-ul nostru vor fi stocate în interiorul Spaţiului Economic European, pe serverele furnizorului nostru de hosting, Claus Web S.R.L., cu sediul în România. Politica de confidenţialitate a acestui terţ este disponibilă aici: https://www.clausweb.ro/confidentialitate.php .

5.2. Înregistrarea pe website-ul nostru

Atunci când vă înregistraţi şi creaţi un cont pe website-ul nostru, colectăm următoarele informaţii: adresa de e-mail (numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de domiciliu şi CNP-ul sunt date opţionale pe care dumneavoastră decideţi dacă le furnizaţi, prin personalizarea contului, ulterior creării acestuia). În măsura în care nu furnizaţi informaţiile cerute de formularul de înregistrare (adresă de e-mail şi parolă) nu veţi putea înregistra / crea un cont pe website-ul nostru.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: interesele noastre legitime (Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Interesul legitim: înregistrarea şi administrarea conturilor de pe website-ul nostru, pentru a vă permite să accesaţi istoricului serviciilor achiziţionate şi lista de preferinţe în materie de servicii şi produse turistice.
 • Transferul şi stocarea informaţiilor dumneavoastră: informaţiile pe care ni le furnizaţi prin intermediul formularului de înregistrare de pe website-ul nostru vor fi stocate în interiorul Spaţiului Economic European, pe serverele furnizorului nostru de hosting, Claus Web S.R.L., cu sediul în România. Politica de confidenţialitate a acestui terţ este disponibilă aici: https://www.clausweb.ro/confidentialitate.php .

CAPITOLUL 6. Tipuri de date colectate atunci când plasaţi o comandă pe website-ul nostru

 

Colectăm şi folosim datele de la persoanele care plasează o comandă pe website-ul nostru, în ​​conformitate cu această secţiune şi cu secţiunea intitulată "Dezvăluirea şi utilizările adiţionale ale datelor dumneavoastră".

 

6.1. Date necesare şi obligatorii

Atunci când plasaţi o comandă pentru serviciile şi produsele turistice de pe website-ul nostru, colectăm: nume, prenume, data naşterii, date pentru ceilalţi turişti pentru care se efectuează solicitarea / rezervarea, inclusiv date ale minorilor, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de facturare, numele companiei, adresa, cod unic de identificare şi număr de înregistrare în Registrul Comerţului (dacă este cazul). În măsura în care nu furnizati aceste date, nu veţi putea achiziţiona serviciile / produsele turistice de pe web site-ul nostru sau să încheiaţi un contract cu noi.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: pentru executarea unui contract (Articolul 6, alineatul (1), litera (b) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Motivul pentru care este necesară prelucrarea: avem nevoie de date obligatorii, colectate prin formularul de verificare a datelor, pentru a stabili cine este contractantul şi pentru a vă contacta pentru a ne îndeplini obligaţiile care decurg din contract, inclusiv transmiterea documentelor turistice şi / sau a confirmărilor comenzilor plasate.
 • Temeiul legal pentru prelucrare: respectarea unei obligaţii legale (Articolul 6, alineatul (1), litera (c) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Obligaţia legalăavem obligaţia legală de a vă emite o factură fiscală pentru serviciile / produsele turistice pe care le-aţi achizitionat, în care sunteţi înregistrat în scopuri de TVA; în acest sens, solicităm informaţiile obligatorii colectate de formularul de plată.

6.2. Date opţionale

În măsura în care dumneavoastră doriţi să primiţi comunicări de marketing din partea noastră, vă rugăm să vă exprimaţi consmiţământul în acest sens. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi secţiunea "Comunicări de marketing” de mai jos (Capitolul 6, punctul 6.2)

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: interesele noastre legitime (Articolul 6, alineatul (1), litera (a) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Interesul legitim: consmiţământul dumneavoastră pentru ca noi să procesăm orice informaţie opţională pe care o furnizaţi prin transmiterea către noi, pentru a fi în permanenţă informaţi despre ofertele şi serviciile noastre.

6.3. Prelucrarea plăţii

După ce plasaţi o comandă pe website-ul nostru şi aţi primit confirmările necesare din partea noastră, este necesară efectuarea plăţii pentru serviciile / produsele turistice pe care le-aţi comandat. Pentru a procesa plata dumneavoastră, folosim programe de facturare şi procesatori de plăţi terţi, respectiv Smart Bill (pentru generarea documentelor de plată) şi Netopia Mobil Pay (integrator de plăţi online, cu cardul), ambii cu sediul în România. Plata dumneavoastră va fi procesată de terţii mentionaţi anterior. Plata mai poate fi efectuată prin transfer bancar, ordin de plată sau direct în agenţiile proprii Travelio Romania.

 • Temeiul legal pentru prelucrare: executarea obligaţiilor ce decurg din contractul cu dumneavoastră (Articolul 6, alineatul (1), litera (b) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Motivul pentru care este necesară prelucrarea: îndeplinirea de către dumneavoastră a obligaţiei contractuale de a plăti serviciile / produsele turistice pe care le-aţi comandat.
 • Transferul şi stocarea informaţiilor dumneavoastră: informaţiile referitoare la prelucrarea / procesarea plăţii dumneavoastră sunt stocate în interiorul Spaţiului Economic European, pe serverele Smart Bill şi Netopia Mobil Pay. Terţii menţionaţi anterior colectează, utilizează şi procesează informaţiile dumneavoastră, inclusiv informaţiile de plată, în conformitate cu politicile proprii de confidenţialitate. Politica de confidenţialitate a acestor terţi este disponibilă aici: https://www.smartbill.ro/politica-de-confidentialitate / https://www.mobilpay.ro/public/politica-de-confidientialitate/ .

6.4. Comunicări de marketing

Dumneavoastră aveţi întotdeauna opţiunea de a primi comunicări de marketing din partea noastră.

 • Transferul şi stocarea informaţiilor dumneavoastră: informaţiile pe care le transmiteţi pentru a vă abona la newsletter-ul nostru vor fi stocate în interiorul Spaţiului Economic European, pe serverele furnizorului nostru de hosting, Claus Web S.R.L., cu sediul în România.

6.5. Serviciile şi produsele noastre turistice

Completând formularul şi bifând caseta corespunzătoare, pentru a primi comunicări de marketing, în legătura cu serviciile şi produsele noastre turistice, prin e-mail, telefon, mesaj text, poştă, postare pe contul social media, ne indicaţi faptul că doriţi să primiţi astfel de comunicări. Vă vom trimite comunicări de marketing în legătură cu serviciile şi produsele noastre turistice, numai dacă vă înscrieţi în acest sens.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: consimţământul (Articolul 6, alineatul (1), litera (a) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Consimţământul: vă daţi consimţământul pentru a primi newsletter-ul nostru, înscriindu-vă urmând paşii solicitaţi.

CAPITOLUL 7. Modul de colectare a datelor despre dumneavoastră, de la părţi terţe

 

Această secţiune stabileşte modul în care obţinem sau colectăm date despre dumneavoastră, prin intermediul terţilor.

 

7.1. Date primite de la terţi

În funcţie de situaţie, primim date despre dumneavoastră de la terţi. Acele părţi terţe de la care primim datele despre dumneavoastră sunt, în general, companii din grup, afiliaţi, parteneri de afaceri sau persoane care achiziţionează serviciile noastre (şi) în numele dumneavoastră. De asemenea, este posibil ca terţi cu care nu am avut niciun contact prealabil să ne ofere informaţii despre dumneavoastră. Datele pe care le obţinem de la terţi vor fi, în general: numele, prenumele şi detaliile de contact, dar vor include orice alte informaţii suplimentare despre dumneavoastră, care ne vor fi furnizate.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: consimţământul (Articolul 6, alineatul (1), litera (a) din Regulamentul general privind protecţia datelor), interesele noastre legitime (Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Consimţământul: în cazul în care aţi cerut ca o parte terţă să ne dezvăluie informaţii despre dumneavoastră şi scopul de a dezvălui aceste informaţii nu are legătură cu îndeplinirea unui contract sau a unui serviciu de către noi către dumneavoastră, vă vom procesa informaţiile pe baza consimţământului, pe care îl acordaţi solicitând părţii terţe în cauză să vă transmită informaţiile către noi.
 • Interesul legitim: în cazul în care o parte terţă ne-a dezvăluit date despre dumneavoastră şi nu v-aţi dat acordul pentru transmiterea acestor informaţii, vom avea un interes legitim de a prelucra aceste informaţii în anumite circumstanţe. Spre exemplu, vom avea un interes legitim în prelucrarea datelor dumneavoastră pentru a ne îndeplini obligaţiile care decurg din subcontractul cu partea terţă, în cazul în care partea terţă are contractul principal cu dumneavoastră. Interesul nostru legitim este îndeplinirea obligaţiilor noastre în cadrul subcontractului nostru.

În mod similar, părţi terţe pot transmite date despre dumneavoastră către noi, dacă aţi încălcat sau aţi putea încălca oricare dintre drepturile noastre legale. În acest caz, vom avea un interes legitim în prelucrarea acestor date, pentru a investiga şi a urmări orice astfel de potenţială încălcare.

 • Temeiul legal pentru prelucrare: executarea unui contract sau luarea de măsuri la cererea dumneavoastră de a încheia un contract (Articolul 6, alineatul (1), litera (b) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Motivul pentru care este necesară prelucrarea: în cazul în care o parte terţă a transmis date despre dumneavoastră (cum ar fi numele şi adresa de e-mail) pentru a vă furniza servicii, vom proceda la procesarea datelor, pentru a lua măsuri la cererea dumneavoastră de a incheia un contract cu noi (după caz).

7.2. Date despre dumneavoastră, primite dintr-o eroare

În măsura în care primim din greşeală informaţii despre dumneavoastră, de la o parte terţă şi / sau nu avem o bază legală pentru prelucrarea acestor informaţii, vom proceda la ştergerea datelor dumneavoastră.

7.3. Date obţinute de către noi de la părţi terţe

În anumite circumstanţe (spre exemplu, pentru a verifica informaţiile pe care le deţinem despre dumneavoastră sau pentru a obţine datele lipsă de care avem nevoie pentru a vă oferi un serviciu sau produs turistic), vom obţine datele despre dumneavoastră din anumite surse accesibile publicului, atât din UE cât şi din afara UE, cum ar fi  instituţiile / autorităţile publice. În anumite circumstanţe, vom obţine, de asemenea, date despre dumneavoastră din surse private, atât din UE cât şi din afara UE, cum ar fi: companii de asigurări. Aceste date vor fi prelucrate doar cu acordul dumneavoastră explicit.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: consimţământul (Articolul 6, alineatul (1), litera (a) din Regulamentul general privind protecţia datelor), interesele noastre legitime (Articolul 6, alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Consimţământul: este posibil să obţinem informaţii de la părţi terţe, în cazul în care aţi fost de acord să se comunice aceste date către noi, exprimându-vă consimţământul (spre exemplu, bifând o căsuţă care vă informează asupra dorinţei ca datele dumneavoastră să fie partajate cu noi).
 • Interesul legitim: în anumite circumstanţe, vom avea un interes legitim de a obţine date despre dumneavoastră, din surse publice şi private (spre exemplu, dacă aţi încălcat sau suspectăm că aţi încălcat oricare dintre drepturile noastre legale, vom avea un interes legitim de a obţine şi de a prelucra informaţii şi date despre dumneavoastră din aceste surse, pentru a investiga şi a urmări orice încălcare suspectată sau potenţială).
 • Temeiul legal pentru prelucrare: executarea unui contract sau luarea de măsuri la cererea dumneavoastră de a încheia un contract (Articolul 6, alineatul (1), litera (b) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Motivul pentru care este necesară prelucrarea: dacă aţi încheiat un contract sau aţi cerut să încheiem un contract cu dumneavoastră în anumite circumstanţe, vom obţine date despre dumneavoastră, din surse publice, pentru a ne permite să înţelegem şi să furnizăm servicii la un standard suficient pentru dumneavoastră (spre exemplu, în cazul persoanelor juridice, vom obţine şi / sau verifica adresa dumneavoastră de e-mail de pe website-ul dumneavoastră, în măsura în care ne cereţi să vă transmitem informaţii prin e-mail şi nu avem sau avem nevoie de confirmarea adresei dumneavoastra de e-mail; în cazul persoanelor fizice, vom obţine şi / sau verifica aceste date din surse precum contul social media, în măsura în care anterior ne-aţi contactat prin intermediul acestuia sau alte surse disponibile, după caz).

CAPITOLUL 8. Utilizarea mecanismelor automate de luare a deciziilor

 

Utilizăm mecanisme automate de luare a deciziilor pe website-ul nostru. Nu considerăm ca acest lucru are un efect juridic asupra dumneavoastră sau că vă afectează într-un mod similar.

 

Dumneavoastră aveţi dreptul de a vă opune utilizării noastre de mecanisme automate de luare a deciziilor şi profilare, descrise în această secţiune. Puteţi face acest lucru prin renunţarea la cookie-uri şi la tehnologiile similare, în conformitate cu metoda descrisă în secţiunea relevantă din această politică de confidenţialitate. În măsura în care nu doriţi ca noi să vă procesăm adresa IP reală (de obicei adresa IP atribuită de furnizorul de servicii de internet), atunci când vizitaţi site-ul nostru, puteţi utiliza o reţea virtuală privată (VPN) sau un serviciu gratuit, cum ar fi TOR. Informaţii suplimentare cu privire la utilizarea de cookie-uri şi tehnologii similare (inclusiv baza legală pentru utilizarea acestora) precum şi despre modalitatea despre renunţarea la acestea pot fi consultate în secţiunea "Termeni şi Condiţii generale", articolul "Utilizarea cookie-urilor" (http://www.info.travelioromania.ro/Meniu-secundar/termeni-si-conditii-generale/utilizarea-cookie-urilor.html).

8.1. Mecanisme automate de luare a deciziilor

Mecanismele automate de luare a deciziilor sunt acele mecanisme de luare a deciziilor prin mijloace tehnologice (prin intermediul unor aparaturi), fără implicarea şi / sau intervenţia umană.

8.2. Utilizarea mecanismelor automate de luare a deciziilor pentru publicitate

Automatizăm afişarea de reclame care conţin serviciile şi produsele noastre turistice pe alte website-uri pe care le vizitaţi prin utilizarea cookie-urilor. Informaţii suplimentare cu privire la tipurile de cookie-uri pe care le utilizăm pot fi consultate în secţiunea "Termeni şi Condiţii generale", articolul "Utilizarea cookie-urilor" (http://www.info.travelioromania.ro/Meniu-secundar/termeni-si-conditii-generale/utilizarea-cookie-urilor.html).

8.2.1. Logica implicată: afişarea automată a anunţurilor către persoanele care au vizitat website-ul nostru duce la creşterea eficienţei publicităţii şi este mai avantajoasă pentru noi din punct de vedere economic decât afişarea manuală sau alte metode de publicitate.

8.2.2. Semnificaţia şi consecinţele preconizate: cookie-urile vor fi utilizate pentru a recunoaşte faptul că aţi vizitat website-ul nostru, pentru a vă afişa reclame (cu excepţia cazului în care aţi blocat astfel de cookie-uri) şi vor culege informaţii despre comportamentul dumneavoastră online.

8.2.3. Cum vă puteţi opune: puteţi bloca aceste tipuri de cookie-uri utilizând setările browserului. Informaţii suplimentare cu privire la utilizarea de cookie-uri pot fi consultate în secţiunea "Termeni şi Condiţii generale", articolul "Utilizarea cookie-urilor" (http://www.info.travelioromania.ro/Meniu-secundar/termeni-si-conditii-generale/utilizarea-cookie-urilor.html).

 

CAPITOLUL 9. Dezvăluirea şi utilizările adiţionale ale datelor dumneavoastră

 

Această secţiune stabileşte circumstanţele în care vom dezvălui datele dumneavoastră unor părţi terţe şi orice alte scopuri suplimentare pentru care utilizăm aceste date.

 

9.1. Dezvăluirea datelor dumneavoastră furnizorilor de servicii

Utilizăm o serie de terţi, furnizori ai unor servicii necesare pentru a ne derula afacerea sau pentru a ne ajuta în desfăşurarea acesteia, care procesează datele dumneavoastră în numele nostru, respectiv:

 • furnizori de servicii de telefonie;
 • furnizori de servicii de e-mail;
 • furnizorii de servicii IT;
 • dezvoltatori de site-uri web;
 • furnizorul (furnizorii) de servicii de gazduire web;
 • furnizorii de servicii de marketing.

9.1.1. Datele dumneavoastră vor fi partajate cu aceşti furnizori de servicii, acolo unde este necesar, pentru a vă oferi serviciul / produsul turistic pe care l-aţi solicitat, indiferent dacă această solicitare este de accesare a website-ului nostru sau de comandare a serviciilor / produselor noastre turistice.

9.1.2. Nu afişăm identitatea furnizorilor noştri de servicii în mod public, din motive de securitate şi din motive de competitivitate. În măsura în care doriţi informaţii suplimentare despre identitatea furnizorilor noştri de servicii, vă rugam să ne contactaţi direct, prin intermediul formularului de contact din secţiunea http://www.info.travelioromania.ro/Meniu-secundar/Meniu-secundar/contact.html, sau prin e-mail, la adresa: gdpr@travelioromania.ro, urmând a vă furniza aceste detalii în cazul în care aveţi un motiv legitim pentru solicitarea lor.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: interese legitime (Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Interesul legitim: în cazul în care partajăm datele dumneavoastră cu aceşti terţi într-un alt context decât în ​​cazul în care este necesar pentru a executa un contract (sau în urma solicitării dumneavoastră de a face acest lucru), vă vom partaja datele cu astfel de terţe părţi, pentru a ne permite să ne administrăm / gestionăm eficient afacerea.
 • Temeiul legal pentru prelucrare: executarea unui contract sau luarea de măsuri la cererea dumneavoastră de a încheia un contract (Articolul 6, alineatul (1), litera (b) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Motivul pentru care este necesară prelucrarea: este posibil să partajăm date cu furnizorii noştri de servicii pentru a ne permite îndeplinirea obligaţiilor care decurg din contractul respectiv sau pentru a lua măsurile pe care le-aţi solicitat înainte de a încheia un contract cu dumneavoastră.

9.2. Dezvăluirea datelor dumneavoastră altor terţe părţi

Dezvăluim datele dumneavoastră unor terţe părţi în anumite circumstanţe, după cum se arată mai jos.

 

(Google Inc., Facebook): Google colectează date prin utilizarea Google Analytics pe website-ul nostru. Google şi Facebook, utilizează aceste date, inclusiv adresele IP şi informaţiile din cookie-uri, pentru mai multe scopuri, cum ar fi imbunătăţirea calităţii serviciilor noastre şi a experienţei dumneavoastră de navigare. Informaţiile sunt colectate de către Google şi Facebook în mod anonim.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: interesele noastre legitime (Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Interesul legitim: îmbunătăţirea calităţii serviciilor noastre.

Fie legate, fie asociate cu funcţionarea afacerii noastre, în cazul în care este necesar pentru noi, partajarea datelor dumneavoastră include consultanţi, parteneri de afaceri, contractori independenţi şi asigurători. Informaţii suplimentare privind fiecare dintre aceste părţi terţe sunt prezentate mai jos.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: interesele noastre legitime (Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Interesul legitim: funcţionarea şi gestionarea eficientă a afacerii noastre.

Vom dezvălui datele dumneavoastră unui cumpărător sau vânzător potenţial sau real, în contextul unei vânzări sau achiziţii de afaceri, al unei fuziuni sau al unui eveniment similar, real sau potenţial.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: interesele noastre legitime (Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Interesul legitim: permitem accesul la date unui potenţial cumpărător, vânzător sau persoană similar, pentru a permite efectuarea unei astfel de tranzacţii.

9.2.1. Consultanţi

Ocazional, obţinem sfaturi de la consultanţi, cum ar fi: avocaţi, firme de audit, profesionişti în relaţii publice şi firme de cercetare sociologică. Vom partaja datele dumneavoastră cu aceste părţi terţe, numai în cazul în care este necesar să le permitem acestora posibilitatea de a ne oferi consultanţă relevantă. Consultanţii noştri se află în România.

9.2.2. Parteneri de afaceri

Partenerii de afaceri sunt intreprinderile cu care colaborăm şi care furnizează servicii şi produse turistice asemănătoare celor oferite de noi, care sunt complementare propriei noastre afaceri sau care ne permit să furnizăm servicii sau produse turistice pe care nu le putem oferi în regie proprie. Partenerii noştri de afaceri îşi desfăşoară activitatea în domeniul serviciilor turistice, hoteliere, de transport. Partajăm informaţii cu partenerii noştri de afaceri, în cazul în care aţi solicitat servicii pe care aceştia le furnizează, fie independent, fie în legătură cu propriile noastre servicii şi pentru a ne putea îndeplini obligaţiile contractuale faţă de dumneavoastră. Partenerii noştri de afaceri se află în Uniunea Europeană şi în afara Uniunii Europene. Pentru mai multe informaţii cu privire la garanţiile utilizate atunci când informaţiile dumneavoastră sunt transferate în afara Spaţiului Economic European, consultaţi secţiunea de mai jos, intitulată “Transferul datelor dumneavoastră în afara Spaţiului Economic European”.

9.2.3. Contractori independenţi

Ocazional, folosim contractori independenţi în afacerea noastră. Datele dumneavoastră vor fi distribuite unor contractori independenţi numai în cazul în care este necesar ca aceştia să indeplinească serviciul pentru care i-am contractat, în legătură cu afacerea noastră. Contractorii noştri independenţi sunt ghizi turistici sau însoţitori de grupuri ori reprezetanţi locali ai societăţii în diferite destinaţii turistice.

9.2.4. Asigurători

Vom dezvălui datele dumneavoastră asigurătorilor noştri în cazul în care este necesar să o facem, spre exemplu: dacă optaţi pentru sistemul de asigurări în momentul achiziţionării unui pachet turistic, sau, ulterior, în legătură cu o reclamaţie sau o eventuală cerere pe care o primim / o plasăm, sau, în conformitate cu obligaţiile noastre generale de dezvăluire, conform contractului nostru de asigurare cu aceştia. Asigurătorii noştri se află în România.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: interesele noastre legitime (Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Interesul legitim: funcţionarea şi gestionarea eficientă a afacerii noastre.
 • Temeiul legal pentru prelucrare: executarea unui contract sau luarea de măsuri la cererea dumneavoastră de a încheia un contract (Articolul 6, alineatul (1), litera (b) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Motivul pentru care este necesară prelucrarea: necesitatea transmiterii datelor unor terţi (parteneri, asigurători etc.) pentru a ne putea îndeplini obligaţiile contractuale faţă de dumneavoastră sau pentru a lua măsuri la cererea dumneavoastră înainte de a încheia un contract.

Nu afişăm identitatea tuturor celorlalte părţi terţe cu care putem partaja date, din motive de securitate şi pentru păstrarea avantajului competitiv. În măsura în care doriţi informaţii suplimentare despre identitatea acestor părţi terţe, vă rugam să ne contactaţi direct, prin intermediul formularului de contact din secţiunea http://www.info.travelioromania.ro/Meniu-secundar/Meniu-secundar/contact.html, sau prin e-mail, la adresa: gdpr@travelioromania.ro, urmând a vă furniza aceste detalii în cazul în care aveţi un motiv legitim pentru solicitarea lor şi doar daca am partajat datele dumneavoastră cu astfel de părţi terţe, spre exemplu).

9.3. Dezvăluirea şi utilizarea datelor dumneavoastră din motive legale

În măsura în care supectăm că a avut loc un comportament criminal sau potenţial, vom avea nevoie, în anumite circumstanţe, să contactăm o autoritate competentă, cum ar fi Poliţia Română, Direcţia Generală a Vămilor, Instanţe Judecătoreşti etc. (spre exemplu, în măsura în care supectăm că s-a comis o fraudă sau o infracţiune cibernetică sau dacă primim ameninţări sau comunicări rău intenţionate faţă de noi sau faţă de terţi). În general, dacă aţi fost implicaţi sau afectaţi de un astfel de incident, într-un fel sau altul, este necesar şi suficient doar să vă procesăm datele în acest scop.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: interesele noastre legitime (Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Interesul legitim: prevenirea criminalităţii sau a activităţii criminale suspectate (spre exemplu, frauda).

9.3.1. În legătură cu aplicarea sau aplicarea potenţială a drepturilor noastre legale:

Vom utiliza datele dumneavoastră în legătură cu punerea în aplicare sau cu potenţialul de aplicare a drepturilor noastre legale, inclusiv, spre exemplu, schimbul de date cu agenţiile de colectare a datoriilor, în măsura în care nu achitaţi sumele datorate atunci cand sunteţi obligat contractual să faceţi acest lucru. Drepturile noastre legale pot fi contractuale (în cazul în care am încheiat un contract cu dumneavoastră) sau necontractuale (cum ar fi drepturile legale pe care le avem în temeiul dreptului de autor sau răspunderii civile delictuale).

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: interesele noastre legitime (Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Interesul legitim: impunerea drepturilor noastre legale şi luarea de măsuri pentru a ne asigura aceste drepturi.

9.3.2. În legătură cu un litigiu sau o procedură juridică sau potenţial juridică:

Este posibil să fie necesar să utilizam datele dumneavoastră în măsura în care suntem implicaţi într-un litigiu cu dumneavoastră sau cu o parte terţă, spre exemplu, fie pentru a soluţiona litigiul, fie ca parte a medierii, arbitrajului sau a unei hotărâri judecătoreşti sau a unui proces similar.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: interesele noastre legitime (Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Interesul legitim: soluţionarea litigiilor sau a eventualelor litigii.

9.3.3. Pentru respectarea continuă a legilor, reglementărilor şi a altor cerinţe legale:

Vom utiliza şi procesa datele dumneavoastră pentru a respecta obligaţiile legale la care suntem supuşi. Spre exemplu, este posibil să fie necesar să dezvăluim datele dumneavoastră în baza unei hotărâri judecătoreşti sau a unei citaţii, în măsura în care o primim.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date: respectarea unei obligaţii legale (Articolul 6, alineatul (1) litera, (c) din Regulamentul general privind protecţia datelor), interesele noastre legitime (Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Obligaţia legală: obligaţiile legale de a divulga date, stabilite în sarcina noastră, prin acte normative interne sau internaţionale (spre exemplu, sub forma unui acord internaţional pe care România l-a semnat).
 • Interesul legitim: în cazul în care obligaţiile legale fac parte din legile unei alte ţări şi nu au fost integrate în cadrul juridic al României, avem un interes legitim de a respecta aceste obligaţii.

CAPITOLUL 10. Durata stocării datelor dumneavoastră

 

Această secţiune stabileşte cât timp păstrăm datele colectate. Am stabilit perioade de păstrare specifice, acolo unde este posibil. În cazul în care acest lucru nu a fost posibil, am stabilit criteriile pe care le folosim pentru a determina perioada de retenţie.

 

10.1. Perioade de retenţie

10.1.1. Log-uri de server: păstrăm informaţiile log-urilor serverului pentru o perioadă de 6 luni.

10.1.2. Informaţii privind comenzile plasate: atunci când plasaţi o comandă pentru servicii şi produse turistice, păstrăm aceste date timp de şase ani de la încheierea exerciţiului financiar în care aţi plasat comanda, în conformitate cu obligaţia noastră legală de a păstra înregistrări în scopuri fiscale.

10.1.3. Corespondenţa: atunci când faceţi o cerere sau ne contactaţi din orice motiv, fie prin e-mail sau prin intermediul formularului nostru de contact, telefonic sau prin ale mijloace de comunicare enumerate mai sus, vom păstra datele dumneavoastră atât timp cât este necesar sau până la solicitarea dumneavoastră expresă de a vă şterge datele, ce va fi aplicată în mod coroborat cu obligaţiile legale stabilite în sarcina noastră.

10.1.4. Newsletter: păstram datele pe care le-aţi folosit pentru a vă înscrie la newsletter-ul nostru atât timp cât rămâneţi abonat (cât timp nu vă dezabonaţi) sau până decidem să anulăm serviciul nostru de newsletter.

10.2. Criterii pentru stabilirea perioadelor de retenţie

În orice alte circumstanţe, vă vom păstra datele doar atât timp cât vor fi necesare, luând în considerare următoarele:

 • scopul şi utilizarea datelor dumneavoastră atât în ​​prezent, cât şi în viitor (spre exemplu, dacă este necesar să continuăm stocarea acelor informaţii pentru a ne îndeplini obligaţiile în baza unui contract cu dumneavoastră sau pentru a vă contacta în viitor);
 • dacă avem o obligaţie legală de a continua prelucrarea datelor dumneavoastră (cum ar fi: orice obligaţii de păstrare a înregistrărilor impuse de lege sau reglementările relevante);
 • dacă avem orice temei pentru a continua prelucrarea datelor dumneavoastră (cum ar fi : consimţământul dumneavoastră);
 • dacă avem un interes legitim pentru a continua prelucrarea datelor dumneavoastră;
 • nivelurile de risc, cost şi responsabilitate implicate în continuarea deţinerii datelor.

CAPITOLUL 11. Securizarea datelor dumneavoastră

 

Luăm măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a vă asigura datele şi pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate sau ilegale şi a pierderii sau distrugerii accidentale, inclusiv:

 • partajarea şi furnizarea accesului la datele dumneavoastră în măsura minimă necesară, sub rezerva restricţiilor de confidenţialitate, acolo unde este cazul şi în mod anonim, ori de câte ori este posibil;
 • folosirea serverelor securizate pentru stocarea datelor;
 • verificarea identităţii oricărei persoane care solicită accesul la informaţii, înainte de a-i acorda accesul;
 • utilizarea standardului Secure Sockets Layer (SSL) pentru a cripta orice informaţii pe care ni le transmiteţi prin intermediul oricăror formulare de pe website-ul nostru;
 • transferarea datele dumneavoastră doar prin intermediul unui sistem închis sau prin transferuri de date criptate.

11.1. Transmiterea datelor dumneavoastră către noi pe internet

Transmiterea datelor pe internet nu este în întregime sigură şi, dacă ni le transmiteţi pe această cale (prin e-mail sau prin orice altă modalitate), faceţi acest lucru în întregime pe propriul risc. Nu putem fi responsabili pentru niciun fel de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputaţiei, daune, datorii sau orice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferită de dumneavoastră, ca rezultat al deciziei de a ne transmite datele prin astfel de mijloace.

 

CAPITOLUL 12. Transferul datelor dumneavoastră în afara Spaţiului Economic European

 

Având în vedere obiectul de activitate al societăţii, pentru a ne respecta obligaţiile contractuale asumate faţă de dumneavoastră, respectiv pentru a vă asigura serviciile şi produsele turistice pe care le contractaţi, suntem nevoiţi să transferăm datele dumneavoastră personale către partenerii noştri contractuali, unii dintre aceştia având sediul în afara SEE.

 

12.1. Datele dumneavoastră vor fi transferate în afara SEE doar atunci când achiziţionaţi servicii şi produse / pachete turistice cu destinaţii din afara SEE sau atunci când operatorii de transport, pe care dumneavoastră îi alegeţi, au sediul în afara SEE.

12.2. Garanţiile (protecţiile) utilizate: clauze contractuale pentru transferul de date cu caracter personal din Uniunea Europeană către ţări terţe - conform Articolului 46, alineatul (92), litera (c) din Regulamentul general privind protecţia datelor.

 

CAPITOLUL 13. Drepturile dumneavoastră asupra datelor personale

 

Sub rezerva anumitor restricţii, aveţi următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale, pe care le puteţi exercita completând formularul disponibil pe website-ul nostru la adresa http://www.info.travelioromania.ro/Meniu-secundar/termeni-si-conditii-generale/panou-de-control-GDPR.html sau prin transmiterea unei cereri scrise, datată și semnată, la adresa de e-mail: gdpr@travelioromania.ro sau la următoarea adresă de corespondență: Travelio Group Romania S.R.L., Agenţia Cluj-Napoca: Calea Mănăştur nr. 48, ap. UI 1, parter, 400372, Cluj-Napoca, judeţul Cluj:

 • să solicitaţi accesul la datele dumneavoastră şi informaţii referitoare la procesul de utilizare şi prelucrare a acestor date;
 • să solicitaţi corectarea sau ştergerea datelor dumneavoastră;
 • să solicitaţi limitarea utilizării datelor dumneavoastră;
 • să primiţi datele pe care ni le-aţi furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obişnuit şi care poate fi citit de un dispozitiv (spre exemplu, un fişier CSV) şi dreptul de a transfera datele respective unui alt controlor de date (inclusiv unui controlor de date terţă parte);
 • să obiectaţi asupra procesării datelor dumneavoastră în anumite scopuri (pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea de mai jos intitulată "Dreptul dumneavoastră de a obiecta faţă de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri");
 • să vă retrageţi consimţământul pentru utilizarea datelor dumneavoastră în orice moment în care ne bazăm pe consimţământul dumneavoastră de a utiliza sau de a prelucra aceste date; vă rugăm să reţineţi faptul că, în măsura în care vă retrageţi consimţământul, acest lucru nu va afecta legalitatea utilizării şi prelucrarii datelor dumneavoastră pe baza consimţământului acordat înainte de momentul la care vă retrageţi consimţământul;
 • în conformitate cu Articolul 77 din Regulamentul general privind protecţia datelor, aveţi, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de reşedinţă, sau a locului de muncă. În acest scop, în România, autoritatea de supraveghere poate fi consultată / contactată la adresa: www.dataprotection.ro.

13.1. Verificarea identităţii în cazul în care solicitaţi acces la datele dumneavoastră

În cazul în care solicitaţi acces la informaţiile dumneavoastră, suntem obligaţi prin lege să folosim toate măsurile rezonabile pentru a vă verifica identitatea, înainte de a vă permite accesul la aceste date. Astfel de măsuri sunt concepute pentru a vă proteja datele si pentru a reduce riscul de fraudă de identitate, de furt de identitate sau de acces general neautorizat la datele dumneavoastră.

13.1.1. Modalitatea de verificare a indentităţii dumneavoastră

În cazul în care dispunem de informaţii adecvate despre dumneavoastră în baza de date, vom încerca să vă verificam identitatea utilizând aceste informaţii. Dacă nu este posibil să vă identificăm pe baza acestor informaţii sau dacă nu avem informaţii suficiente despre dumneavoastră, este posibil să solicităm copii sau certificate ale unor documente pentru a vă putea verifica identitatea înainte de a vă oferi accesul la datele dumneavoastră personale. Vom putea confirma informaţiile exacte de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea în circumstanţele dumneavoastră specifice, dacă şi când faceţi o astfel de solicitare.

 

CAPITOLUL 14. Dreptul dumneavoastrăde a obiecta faţă de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri

 

Aveţi următoarele drepturi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră, pe care le puteţi exercita prin transmiterea unei cereri scrise, datată și semnată, la adresa de e-mail: gdpr@travelioromania.ro sau la următoarea adresă de corespondență: Travelio Group Romania S.R.L., Agenţia Cluj-Napoca: Calea Mănăştur nr. 48, ap. UI 1, parter, 400372, Cluj-Napoca, judeţul Cluj:

 • să obiectaţi cu privire la utilizarea sau prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi, pentru a îndeplini o sarcină în interes public sau în interesul nostru legitim, inclusiv analizarea sau prezicerea comportamentului dumneavoastră pe baza acestor date;
 • să obiectaţi utilizarea sau prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct (inclusiv orice profil pe care îl implicăm în legătură cu acest marketing direct).

De asemenea, vă puteţi exercita dreptul de a obiecta în privinţa utilizării sau procesării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct:

 • făcând click pe link-ul de dezabonare prezent în partea de jos a oricărui e-mail de marketing pe care vi-l transmitem şi urmând instrucţiunile care apar în browserul dumneavoastră, după ce faceţi click pe link-ul respectiv;
 • trimiţând un mesaj de tip SMS, care conţine numai cuvântul "DEZABONARE", ca răspuns la orice comunicare de marketing pe care o transmitem prin mesaj text sau prin accesarea linkul-ui indicat în mesajul SMS primit;
 • trimiţând un e-mail la adresa gdpr@travelioromania.ro, solicitându-ne să nu vă mai transmitem comunicări de marketing sau prin includerea cuvântului "DEZABONARE" ;
 • prin completarea formularului disponibil pe website-ul nostru la adresa http://www.info.travelioromania.ro/Meniu-secundar/termeni-si-conditii-generale/panou-de-control-GDPR.html

Informaţii suplimentare cu privire la modul în care puteţi obiecta cu privire la utilizarea datelor colectate prin intermediul modulelor cookie şi a tehnologiilor suplimentare pot fi consultate în secţiunea "Termeni şi Condiţii generale", articolul "Utilizarea cookie-urilor" (http://www.info.travelioromania.ro/Meniu-secundar/termeni-si-conditii-generale/utilizarea-cookie-urilor.html).

 

CAPITOLUL 15. Date personale sensibile

 

"Datele personale sensibile" sunt informaţii despre un individ cu privire la originea rasială sau etnică, opiniile politice, credinţele religioase sau filosofice, calitatea de membru al unui sindicat, informaţiile genetice, informaţiile biometrice în scopul identificării unice a unui individ, informaţiile privind starea sa de sănătate, informaţiile privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice. În situaţii specifice, colectăm "date personale sensibile" privind sănătatea, calitatea de membru al unui sindicat şi date ale minorilor (nume, prenume, vârsta, CNP, serie şi număr carte de identitate / paşaport).

 

15.1. Datele personale privind sănătatea: ne sunt furnizate de utilizatori atunci când au cerinţe speciale cu privire la serviciile de transport sau serviciile de cazare pe care le achiziţionează (spre exemplu, alergii – solicitarea unui meniu special la hotel, dizabilităţi – solicitarea unui hotel cu rampă etc.).

15.2. Datele personale privind calitatea de membru al unui sindicat: le prelucrăm deoarece, în baza unor parteneriate cu anume sindicate, membrii acelor sindicate pot beneficia de anumite facilităţi şi discount-uri.

15.3. Datele minorilor: le prelucrăm pentru desfăşurarea în condiţii optime a serviciilor contractate de către reprezentanţii legali ai minorilor. În măsura în care, totuşi, ne transmiteţi din greşeală sau în mod intenţionat alte informaţii personale sensibile, veţi fi considerat că ne-aţi dat în mod explicit consimţământul să procesăm datele personale sensibile, în conformitate cu Articolul 9, alineatul (2), litera (a) din Regulamentul general privind protecţia datelor. Vom folosi şi procesa datele dumneavoastră personale cu caracter sensibil în scopul ştergerii acestora.

 

CAPITOLUL 16. Modificări ale politicii noastre de confidenţialitate

 

Actualizăm şi modificăm periodic politica noastră de confidenţialitate.

 

16.1. Modificări minore ale politicii de confidenţialitate

În cazul în care efectuăm modificări minore ale politicii noastre de confidenţialitate, vom actualiza "Politica de confidenţialitate" cu o nouă dată efectivă menţionată la sfârşitul  acesteia. Prelucrarea datelor dumneavoastră va fi guvernată de practicile stabilite în noua versiune a politicii de confidenţialitate de la data efectivă a acesteia.

16.2. Modificări majore ale politicii de confidenţialitate sau a scopurilor pentru care procesăm datele dumneavoastră

În cazul în care efectuăm modificări majore ale politicii noastre de confidenţialitate sau intenţionăm să utilizam datele dumneavoastră pentru un scop nou sau pentru un scop diferit de scopurile pentru care le-am colectat iniţial, vă vom notifica prin e-mail (dacă este posibil) sau prin publicarea unui anunţ pe web site-ul nostru www.travelioromania.ro. Vă vom furniza informaţiile despre modificarea în cauză şi despre scopul şi orice alte informaţii relevante, înainte de utiliza datele dumneavoastră pentru noul scop.

 

Ori de câte ori este necesar, vom obţine consimţământul dumneavoastră prealabil, înainte de a utiliza datele dumneavoastră într-un scop diferit de scopurile pentru care le-am colectat iniţial.

 

CAPITOLUL 17. Confidenţialitatea datelor minorilor

 

Prelucrăm date ale persoanelor cu vârsta sub 18 ani, doar cu acordul reprezentantului legal, pentru desfăşurarea în condiţii optime a serviciilor contractate de către reprezentanţii legali ai minorilor.

 

Este posibil să primim informaţii referitoare la persoane care nu au implinit vârsta de 18 ani prin fraudarea sau înşelăciunea unui terţ. Dacă suntem înştiinţaţi despre acest lucru, de îndată ce vom verifica informaţiile, atunci când legea cere acest lucru, vom obţine imediat consimţământul reprezentantului legal pentru a utiliza aceste informaţii sau, daca nu putem obţine acest consimţământ, vom şterge informaţiile de pe serverele noastre. Dacă doriţi să ne anuntaţi cu privire la primirea de date despre persoanele cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm să faceţi acest lucru prin transmiterea unui e-mail la adresa gdpr@travelioromania.ro

17.1. Achiziţionarea serviciilor şi produselor turistice de către minori

Travelio Group Romania NU acceptă procesarea cererilor de servicii / produse turistice, respectiv plata acestora de către minori.

 

CAPITOLUL 18. Dispoziţii finale

 

18.1. Prezenta secţiune precum şi toate materialele şi informaţiile puse la dispoziţia dumneavoastră sunt proprietatea Travelio Group Romania sau a partenerilor noştri şi sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marcă şi / sau drepturi de proprietate intelectuală.

18.2. Travelio GroupRomania vă stă la dispoziţie pentru orice întrebare sau nelămurire legată de prezentul articol. În acest sens, vă încurajăm să ne contactaţi în scris, la adresa de e-mail: office@travelioromania.ro.

18.3. În cazul intervenirii unui litigiu, sub incidenţa legislaţiei române, se va incerca soluţionarea pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data transmiterii reclamaţiei către Travelio Group Romania. 

 • Reclamaţia se depune obligatoriu în formă scrisă:
  • prin scrisoare cu confirmare de primire, la adresa de corespondenţă: Travelio Group Romania S.R.L., Agenţia Cluj-Napoca: Calea Mănăştur nr. 48, ap. UI 1, parter, 400372, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, utilizând şi suportând costurile pentru serviciile Poştei Române sau de curierat rapid (termenul de soluţionare se va calcula începând cu data primirii scrisorii de către Travelio Group Romania);
  • la adresa de e-mail: office@travelioromania.ro; în momentul recepţionării e-mailului dumneavoastră, vă vom transmite un mesaj de tip „Reply”,  pentru confirmare de luare la cunoştinţă a reclamaţiei (termenul de soluţionare se va calcula începând cu data recepţionării e-mailului de către Travelio Group Romania).
 • Rezoluţia reclamaţiei va fi înaintată către dumneavoastră, pe cale scrisă, pe costul nostru, prin una dintre cele două opţiuni menţionate la Cap. 18 (18.3).

18.4. În imposibilitatea rezolvării litigiului pe cale amiabilă, acesta se va considera, după caz, ca fiind de competenţa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului sau a Instanţelor Judecătoreşti, din aceeaşi structură administrativă cu sediul social al Travelio Group Romania S.R.L.

 

 

Data actualizării: 15.05.2018