Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu turistul

CONTRACT nr. _____________ | data: _____________

de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie

 

                Părţile contractante:

               

                TRAVELIO GROUP ROMANIA S.R.L., cu sediul social în Hunedoara, Bld. Corvin nr. 5 bis, bl. 105, sc. A, ap. 3, parter, 331010, jud. Hunedoara, adresă de corespondenţă: Agenţia Cluj-Napoca, Calea Mănăştur nr. 48, ap. UI 1, parter, 400372, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J20/864/2015, cod de înregistrare fiscală: RO35062111, conturi bancare: RO 07 BTRL RON CRT 0319 0529 01 - RON, RO 54 BTRL EUR CRT 0319 0529 01 - EUR,

RO 12 BTRL GBP CRT 0319 0529 01 - GBP, RO 58 BTRL USD CRT 0319 0529 01 - USD, deschise la Banca Transilvania, pentru Agenţia: TRAVELIO ROMANIA, titulară a Licenţei de turism nr. 33 şi a Poliţei de Asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi / sau a sumelor achitate de către turişti cu nr. I 46969, valabilă până la data de 28.03.2020, emisă de către Omniasig Vienna Insurance Group S.A. (documentele sunt afişate pe pagina web www.travelioromania.ro), reprezentată legal prin doamna David Adriana-Claudia, în calitate de Administrator, denumită în continuare Agenţia;

 

şi

                Călătorul / reprezentantul călătorului, domnul/doamna …………………………………………………………………….. , telefon …………………………… , e-mail ………………………………… , denumit în continuare Călător (titular de contract) au convenit la încheierea prezentului contract.

 

 1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii de călătorie sau a serviciilor de călătorie

 asociate, înscris în bonul de comandă, voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie sau alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.

 

 1. Informaţii precontractuale

2.1. Înainte de semnarea prezentului contract, călătorul trebuie să primească formularul cu informațiile standard (bon de comandă) precum și următoarele informații:

2.1.1. destinaţia (destinaţiile) călătoriei, itinerariul şi perioadele sejurului, cu datele corespunzătoare şi, în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopţi incluse;

2.1.2. mijloacele de transport, caracteristicile şi categoriile acestora, locurile, datele şi orele de plecare şi de întoarcere aproximative, duratele şi locurile opririlor intermediare şi ale legăturilor de transport;

2.1.3. locația, principalele caracteristici și, după caz, categoria turistică a unităţilor de cazare conform normelor din ţara de destinaţie;

2.1.4. serviciile de masă oferite;

2.1.5. vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în preţul total convenit al pachetului;

2.1.6. dimensiunea aproximativă a grupului (atunci când este cazul);

2.1.7. limba în care vor fi furnizate serviciile turistice, dacă este cazul;

2.1.8. gradul de adecvare a călătoriei pentru persoanele cu mobilitate redusă și, la cererea călătorului, gradul de adecvare a călătoriei sau a vacanței, luând în considerare nevoile călătorului;

2.1.9. pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

2.1.10. denumirea comercială şi sediul social ale agenţiei de turism organizatoare şi, dacă este cazul, ale agenţiei de turism intermediare, precum şi numerele de telefon şi, după caz, adresele de e-mail ale acestora;

2.1.11. prețul total, inclusiv taxele și orice costuri suplimentare;

2.1.12. modalitățile de plată;

2.1.13. numărul minim de persoane, respectiv 75% din capacitatea mijlocului de transport, necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executat și termenul pentru posibila anulare din acest motiv;

2.1.14. cerințele legate de pașaport și vize, precum și informații referitoare la formalitățile legate de sănătate;

2.1.15. încetarea contractului oricând înainte de începerea executării pachetului, cu plata unei penalităţi de încetare corespunzătoare sau, după caz, a penalităţilor de încetare standardizate solicitate de Agenție;

2.1.16. asigurarea storno sau asigurarea medicală pe perioada călătoriei.

2.2. Informarea este considerată îndeplinită dacă călătorul a primit toate informațiile de la art. 2.1. pe un suport durabil (printate, e-mail, website www.travelioromania.ro).

2.3. Informaţiile precontractuale furnizate călătorului cu privire la principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie (pct. 2.1.1. - 2.1.8.; 2.1.11 - 2.1.15) sunt parte integrantă a contractului privind pachetul de servicii de călătorie şi nu pot fi modificate decât prin acordul explicit al părţilor contractante.

 

 1. Încheierea contractului

3.1. Contractul se încheie în momentul semnării lui de către călător sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii de călătorie, în cazul celor achiziţionate la distanţă (e-mail, online).

3.2. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protectia datelor cu caracter personal, este necesar ca titularul de contract să semneze o “Declaraţie - Consimţământ în contextul prelucrării datelor cu caracter personal” (Anexa 1 la Bonul de comandă).

3.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în documentele de călătorie.

3.4. Informaţiile privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului contract, este decretată stare de urgență ori când Ministerul Afacerilor Externe din Romania a formulat alerte de călătorie, sub formă de avertismente sau atenționări, sunt publice si pot fi consultate accesând www.mae.ro/travel-alerts. Călătorul va încheia prezentul contract fiind informat asupra acestor informații sau alerte.

 

 1. Preţul contractului şi modalităţi de plată

4.1. Preţul contractului se compune din costul serviciilor de călătorie efective, comisionul Agenţiei şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă, alte documente de călătorie, sau pe factură.

4.2. Modalităţi de plată:

4.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans conform fiecărei oferte sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii de călătorie.

4.2.2. Plățile se vor efectua conform datelor scadente înscrise pe bonul de comandă şi/sau pe factură, prin următoarele modalităţi:

 1. numerar în agenţie;
 2. cu cardul, în agenţie;
 3. cu tichete de vacanţă, în agenţie;
 4. numerar, la ghişeele băncii Transilvania;
 5. transfer bancar, în conturile societăţii, trecute pe factură;
 6. online, cu cardul.

4.2.3. Facturarea şi plata serviciilor de călătorie interne se vor efectua în RON.

4.2.4. Facturarea serviciilor de călătorie externe se va efectua în EUR, iar plata acestora se poate realiza într-o singură monedă, EUR sau RON, la cursul BNR +2% din ziua facturării.

4.2.5. Depăşirea termenului de plată determină aplicarea unei penalităţi de 1 % pentru fiecare zi de întârziere, procent aplicat la suma scadentă şi neachitată.

 

 1. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

5.1. Agenţia se obligă să furnizeze călătorului toate informațiile prevăzute la pct. 2.1. din prezentul contract.

5.2. Înainte de începerea executării pachetului, Agenția își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral clauzele nesemnificative ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie cu excepția preţului contractului, cu informarea călătorului cu privire la modificarile efectuate, pe un suport durabil.

5.3. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, Agenția este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie (2.1.1. - 2.1.8.) sau nu poate îndeplini cerinţele speciale ale călătorului pe care le-a acceptat, are obligația de a informa călătorul fără întârzieri nejustificate, pe un suport durabil, cu privire la aceste modificări și la consecinţele lipsei reacţiei călătorului în termenul prevazut la art. 6.2. şi, după caz, la pachetul de substiţutie oferit şi preţul acestuia. Schimbarea locului de cazare se consideră modificare semnificativă a contractului, iar Agenția va oferi cea mai apropiată variantă din locația respectivă, de o calitate echivalentă sau superioară.

5.4. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii de călătorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin HG nr. 1.912/2006.

5.5. În cazul pachetelor de servicii de călătorie, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

5.6. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care călătorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

5.7. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării acestuia, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a nivelului taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse in contract, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi, ori a cursului de schimb valutar relevant pentru pachetul respectiv, numai după trimiterea unei notificări, însoțită de o justificare a creșterii respective și de modul de calcul, pe un suport durabil, cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de începerea executării pachetului.

5.8. Dacă Agenția este constrânsă să mărească preţul pachetului cu mai mult de 8% din prețul total al pachetului, informează călătorul, pe un suport durabil, cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de începerea executării pachetului.

5.9. Agenția poate aplica o reducere a prețului, după încheierea contractului şi înainte de începerea executării pachetului, care să corespundă unei scăderi a costurilor prevăzute la art. 5.7., aceasta având dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată călătorului. La cererea călătorului, Agenția prezintă dovezi ale cheltuielilor administrative respective.

5.10. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte semnificativă din serviciile de călătorie prevăzute în contract nu poate fi executată astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, Agenția oferă, fără costuri suplimentare pentru călător următoarele:

5.10.1. servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeaşi locaţie, în cea mai apropiată variantă faţă de cea iniţială;

5.10.2. reducerea adecvată a prețului, în cazul în care serviciile alternative propuse, au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în contractul privind pachetul de servicii de călătorie;

5.10.3. reducerea preţului şi/sau despăgubiri pentru serviciile neprestate, fără a înceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie, în cazul în care este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse;

5.10.4. transportul retur al călătorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare.

5.11. Agenția poate reduce corespunzător prețul pachetului pentru orice perioadă în care a existat o neconfomitate constatată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, cu excepția cazului în care neconformitatea este imputabilă călătorului.

5.12. Agenţia este răspunzătoare pentru daunele pe care le suferă călătorul ca urmare a existenţei neconformităţii, cu excepţia cazurilor în care neconformitatea:

5.12.1. este imputabilă călătorului;

5.12.2. este imputabilă unei părţi terţe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi este imprevizibilă sau inevitabilă;

5.12.3. este provocată de cauze de forţă majoră sau de circumstanţe inevitabile şi extraordinare, pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.

5.13. Agenţia poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi poate oferi călătorului rambursarea completă a tuturor plăţilor efectuate pentru pachet, dar nu este răspunzătoare pentru plata unor despăgubiri suplimentare, în unul din următoarele cazuri: 5.13.1. numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar Agenția îl înştiinţează, în timp util, pe călător, cu privire la încetarea contractului, dar nu mai târziu de:

 • 20 de zile calendaristice înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de 6 zile;
 • 7 zile calendaristice înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între 2 - 6 zile;
 • 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de 2 zile.

5.13.2. nu poate executa contractul în caz de forță majoră (definită în art.7.10.), sau din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare, pe care Agenţia nu le poate prevedea sau evita precum şi în caz de neîndeplinire a numărului minim de persoane ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii, iar Agenţia înştiinţează călătorul cu privire la încetarea contractului, fără întârzirere şi înainte de începerea executării pachetului.

5.14. În situațiile prevăzute la art. 5.13., Agenția poate oferi călătorului soluții alternative, pe cât posibil echivalente calitativ, în condiții similare de transport și cazare, fără a fi însă obligată la plata unor despăgubiri suplimentare sau a altor cheltuieli ce nu sunt incluse în pachet.

5.15. Agenţia are obligaţia să comunice călătorului, în scris sau prin alt suport durabil, cu cel puţin 2 zile calendaristice înainte de data plecării, următoarele informaţii: orele programate de plecare/întoarcere, escale şi legături, date de contact în cazul în care acestea au fost modificate.

5.16. Agenţia acordă asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, inclusiv în circumstanţe inevitabile şi extraordinare, în special prin:

5.16.1. furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară;

5.16.2. efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative;

5.17. Agenţia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul în care călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă. Comisionul nu depăşeşte în niciun caz costurile efective suportate de Agenție.

5.18. Agenţia de turism organizatoare este responsabilă de buna executare a serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de aceasta sau de un alt furnizor de servicii de călătorie.

5.19. În măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea călătorului astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare, Agenția suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depăşeşte 3 nopţi pe călător. Dacă în legislaţia specifică privind drepturile pasagerilor, sunt prevăzute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru întoarcerea călătorului, se aplică perioadele respective.

5.20. În cazul în care călătorul care a contractat un pachet de servicii de călătorie pentru care a achitat un avans nu mai achită, în termenele specificate pe factură sau în bonul de comandă ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră încetat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu reţinerea din avans a penalităţilor prevăzute la art. 7. Diferența, dacă există, se va rambursa călătorului.

5.21. În situația de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinată de activitatea hotelierilor, înainte sau după începerea călătoriei, Agenția este obligată să ofere o altă variantă de hotel în aceeași zonă sau într-o zonă cât mai apropiată, la aceeași categorie sau de o categorie superioară fără să modifice prețul.

 

 1. Drepturile şi obligaţiile călătorului

6.1. Călătorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie unei persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile contractului respectiv, după ce notifică Agenția, pe un suport durabil, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de începerea executării pachetului, despre acest transfer. Condițiile transferului sunt următoarele:

6.1.1. Persoana care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi persoana căreia îi este transferat contractul răspund în mod solidar pentru achitarea soldului şi a tuturor comisioanelor, tarifelor şi altor costuri suplimentare generate de acest transfer.

6.1.2. Agenţia informează persoana care transferă contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Aceste costuri sunt rezonabile şi nu depăşesc costurile suportate efectiv de Agenţie ca urmare a transferului contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

6.1.3. Agenţia prezintă persoanei care transferă contractul, dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

6.2. Călătorul trebuie să informeze Agenția, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea notificărilor prevăzute la art. 5.3. și 5.8., cu privire la hotărârea sa de a opta pentru acceptarea modificărilor propuse sau pentru încetarea contractului, fără a plăti vreo penalitate de încetare.

6.3. În cazul în care călătorul nu comunică Agenției opțiunea sa, sau decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificările prevăzute în art. 5.3. și art. 5.8., se va considera că modificările au fost acceptate, iar călătorul nu va putea solicita despăgubiri ulterioare.

6.4. În cazul în care călătorul optează pentru încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, acesta are dreptul:

6.4.1. să accepte un alt pachet, atunci când este oferit de Agenție, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară;

6.4.2. să accepte un pachet de servicii de călătorie de calitate inferioară, cu reducerea corespunzătoare a prețului sau un pachet cu un preț mai redus;

6.4.3. să i se ramburseze toate plăţile efectuate în virtutea contractului în cazul în care călătorul nu acceptă un alt pachet.

6.5. Călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului, având dreptul la rambursarea plăților efectuate, cu scăderea penalității de încetare corespunzătoare.

6.6. În cazul în care, călătorul încetează contractul datorită unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau transportul pasagerilor la destinaţie, nu va plăti nici o penalitate de încetare.

6.7. Călătorul are dreptul să solicite Agenţiei o despăgubire în cazul în care Agenţia încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, cu excepția cazurilor prevăzute de art. 5.13.

6.8. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse de Agenție potrivit art. 5.10., doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.

6.9. Călătorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor de călătorie: cazarea (check-in) se face, de regulă, după ora 14:00 a zilei de intrare şi se termină (check -out), de regulă, până la ora 12:00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a călătorului.

6.10. Călătorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

6.11. Călătorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher etc.) în vederea acordării serviciilor de călătorie.

6.12. Călătorul ia la cunoştinţă că alte servicii pe care le achiziţionează, care nu fac parte din contractul cu Agenția, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local şi sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, Agenția neavând nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

6.13. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro. În cazul în care călătorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

6.14. Agenţia recomandă călătorilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

6.15. În cazul în care o singură persoană angajează servicii de călătorie pentru un număr mai mare de călători, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

6.16. Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui alineat.

6.17. Călătorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

6.18. În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călătorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

 

 1. Renunţări, penalizări, despăgubiri

7.1. În cazul în care călătorul anulează/încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, în orice moment înainte de începerea executării pachetului, datorează Agenţiei penalități după cum urmează:

 1. În cazul anumitor servicii/pachete cu condiții speciale (Oferte Speciale, Oferte Nerambursabile, Early Booking, Last Minute, Bilete Charter avion sau alte programe similare) impuse de către furnizori, penalitățile vor fi menționate distinctiv în cadrul Bonului de comandă și vor anula oricare alte condiții penalizatoare specificate;
 2. Penalizările pentru biletele de avion pe curse regulate sunt specificate la achiziționare, în funcție de condițiile impuse de fiecare transportator;
 3. 35 EUR / persoană + diferențe de preţ rezultate ca urmare a anulării serviciilor/pachetelor de călătorie, dacă anularea se face cu mai mult de 60 zile calendaristice înainte de data plecării (pentru sumele achitate în RON, penalizarea se va calcula prin conversie valutară la cursul BNR + 2% din ziua emiterii facturii de restituire;
 4. 30 % din preţul serviciilor/pachetelor, dacă renunţarea se face în intervalul 59 – 45 zile calendaristice înainte de data plecării;
 5. 50 % din preţul serviciilor/pachetelor, dacă renunţarea se face în intervalul 44 – 30 zile calendaristice înainte de data plecării;
 6. 80 % din preţul serviciilor/pachetelor, dacă renunţarea se face în intervalul 29 – 16 zile calendaristice înainte de data plecării;
 7. 100 % din preţul serviciilor/pachetelor, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 15 zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentare.

7.2.  În cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia, penalitatea va fi de 100%.

7.3. Călătorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii de călătorie la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

7.4. În cazul în care călătoria nu a început, valorea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de catre călător, în baza contractului privind pachetele de servicii de călătorie, în masura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenţei Agenţiei.

7.5. În cazul în care, în contractul privind pachetele de servicii de călătorie, este inclus transportul de pasageri şi călătorul se află în imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare, datorită insolvenţei Agenţiei, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate călătorului şi achitate de acesta, la care se adaugă costul repatrierii.

7.6. Agenția efectuează rambursările prevăzute în prezentul contract, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile lucrătoare de la data încetării contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

7.7. În cazul rambursării prevăzută în art. 6.5., se va scădea penalitatea de încetare corespunzătoare din valoarea rambursării.

7.8. Călătorul are dreptul să primească despăgubiri adecvate din partea Agenției pentru orice daune pe care le suferă ca urmare a unei neconformităţi. Despăgubirea se acordă fără întârzieri nejustificate.

7.9. Călătorul nu are dreptul la despăgubiri în cazurile enumerate de art. 5.12. și art. 5.13.

7.10. Agenţia nu răspunde în caz de forță majoră, care este definită ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, cum ar fi grevă, conflict politic, război, calamităţi naturale (cutremur, inundaţii, furtună etc.), incendii, epidemii, pericol public, atac terorist, embargou internaţional, interdicţii ale organelor de administraţie publică etc., precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere.

7.11. Toate sumele menţionate la prezentul articol se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de călător, fără a fi necesară intervenţia Instanţelor de judecată.

7.12. Drepturile la despăgubiri sau la reducerea preţului nu aduc atingere drepturilor călătorilor în temeiul regulamentelor și convenţii internaţionale aplicabile.

7.13. În cazul unor evenimente invocate de călători (îmbolnăviri, decese), care se vor dovedi cu acte, penalitățile aplicate vor fi cele percepute de furnizorii serviciilor de călătorie. În acest caz, călătorul își poate recupera sumele achitate prin activarea asigurării storno.

 

 1. Reclamaţii

8.1. În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de călătorie, călătorul are obligația de a informa în scris, de la fața locului și fără întârzieri nejustificate, atât reprezentantul Agenţiei, cât şi prestatorii de servicii de călătorie (conducerea hotelului, a restaurantului, reprezentanţii locali ai Agenției organizatoare), în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, ţinând cont de circumstanţele cazului.

8.1.1. Datele de contact ale Agenţiei TRAVELIO ROMANIA, unde călătorul poate solicita asistenţă atunci când se află în dificultate sau poate reclama orice neconformitate, sesizată în timpul executării pachetului:

8.2. În cazul în care prestatorii de servicii de călătorie refuză nejustificat sau nu rezolvă neconformitatea reclamată de călător și nu invocă cazurile prevăzute la art. 8.3., acesta trebuie să contacteze de la fața locului Protectia consumatorului din țara respectivă.

8.3. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii de călătorie vor acţiona pentru remedierea neconformității, cu excepţia unuia din următoarele cazuri:

8.3.1. neconformitatea nu poate fi remediată;

8.3.2. remedierea implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

8.4. Fără a aduce atingere excepţiilor prevăzute la art. 8.3. în cazul în care Agenția nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de călător, acesta poate face el însuşi acest lucru şi poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorul nu trebuie să specifice un termen dacă Agenția refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată.

8.5. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Agenția a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unei penalităţi de încetare şi, după caz, poate să ceară reducerea preţului şi/sau despăgubiri.

8.6. Călătorul poate trimite cereri sau reclamaţii în legătură cu executarea pachetului, într-un termen rezonabil după întoarcerea din călătorie, în mod direct Agenţiei de turism intermediare de la care a achiziţionat pachetul. Agenţia de turism intermediară transmite agenţiei de turism organizatoare, fără întârzieri nejustificate, cererile sau reclamațiile. Aceasta va comunica călătorului modul de soluționare a reclamației, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia. Vor fi luate în considerare numai reclamaţiile făcute în nume personal. Nu vor fi acceptate reclamaţiile făcute în numele mai multor persoane la finalul programului, despre care Agenţia nu a fost informată în scris la data producerii evenimentului.

8.7. Călătorul are posibilitatea să apeleze și la entitatea de soluționare alternativă a litigiilor (entitatea SAL), care soluționează litigiile în conformitate cu O.G. nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, precum şi la platforma europeană de soluţionare online a litigiilor (platforma SOL) în temeiul Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European.

8.7.1. Date utile în situaţia unor litigii în timpul desfăşurării serviciilor (disponibile şi pe www.travelioromania.ro):

8.7.1.1. ASOCIAŢIA DE APĂRARE  A DREPTURILOR CONSUMATORILOR LA NIVEL GLOBAL: https://www.ftc.gov/;

8.7.1.2. SERVICII CONSULARE: https://www.econsulat.ro/.

 

 1. Asigurări

9.1. Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, la urmatoarea societate de asigurare: OMNIASIG VIG S.A., din Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, telefon: +40 021 405 7420, cu Poliţa de asigurare nr. I 46969, valabilă până la data de 28.03.2020. Polița de asigurare este afişată pe pagina web a Agenţiei: https://www.travelioromania.ro/documente-travelio-group-romania.

9.2. Conform O.G. nr. 2/2018, polița de asigurare acoperă, în cazul insolvenței Agenției, numai pachetele de călătorie nu și rezervările individuale sau biletele de avion.

9.3. Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

9.3.1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.

9.3.2. În cazul în care turistul solicită Agenţiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

9.3.3. Turistul are obligaţia de a notifica societatea de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 9.3.2.

9.3.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

9.3.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.

9.3.6. Documentele justificative constau în principal în:

 1. a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
 2. b) confirmările de primire precizate la 9.3.2, 9.3.3 şi 9.3.5;
 3. c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
 4. d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.

9.3.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

9.3. 8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

9.3.9.  În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.

9.3.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Turistul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu.

9.4. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist şi asigurător.

 

 1. Documentele contractului

10.1. Constituie parte integrantă din contract următoarele: voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz; programul turistic, cataloage/pliante/oferte, formularul cu informațiile standard, declaraţia - consimțământ privind prelucrarea datelor personale, datele de contact ale diferitelor entităţi, precum și alte înscrisuri/site-ul www.travelioromania.ro, puse la dispoziţia călătorului, în format tipărit sau pe alt suport durabil.

 

 1. Dispoziţii finale

11.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie și servicii de călătorie asociate se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor O.G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate.

11.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

11.4. Călătorul declară că Agenţia l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie și servicii de călătorie asociate, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate.

11.5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze Instanţelor de judecată competente.

11.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România

 

 

Agenţia,                                                                                                            

TRAVELIO ROMANIA                                                                                          

Reprezentant legal: David Adriana-Claudia

Prin imputernicit: …………………………………..

Semnătura / Ştampila

 

 

Călător (reprezentant),

……………………………………………………..

 

“Am citit şi am primit un exemplar al prezentului Contract, al Bonului de comandă şi al Anexelor (Anexa 1 la Bonul de comandă: Declaraţie - Consimţământ în contextul prelucrării datelor cu caracter personal; Anexa 1 la Contract: Formular cu informaţii standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie), pe care le accept şi semnez.”

 

Semnătura:

 

 

ANEXA 1

CONTRACT nr. _______ | data: ______

 

Formular cu informaţii standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie

 

 1. Combinaţia de servicii de călătorie pusă la dispoziţia dumneavoastră este un pachet în înţelesul O.G.nr. 2/2018. Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor de servicii de călătorie sau a serviciilor de călătorie asociate.
 2. TRAVELIO GROUP ROMANIA S.R.L. va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu. În plus, conform legislaţiei, TRAVELIO GROUP ROMANIA S.R.L. deţine protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine insolventă.

2.1. Informaţii suplimentare referitoare la principalele drepturi în temeiul O.G.nr. 2/2018 se pot consulta pe http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/07/Ordonata-Guvernului-privind-pachetele-de-servicii.pdf. Urmărind hyperlinkul, veţi primi următoarele informaţii:

2.1.1. Drepturile principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018:

 1. Călătorii primesc toate informaţiile esenţiale privind pachetul de servicii de călătorie, anterior încheierii contractului.
 2. Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.
 3. Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.
 4. Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare.
 5. Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului.
 6. În cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante.
 7. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea completă a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire.
 8. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul.
 9. În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvat şi justificabil.
 10. În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.
 11. Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.
 12. Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate.
 13. În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. TRAVELIO GROUP ROMANIA S.R.L. a contractat protecţia în caz de insolvenţă la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIG S.A., din Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, telefon: +40 021 405 7420, cu Poliţa de asigurare nr. I 46969, valabilă până la data de 28.03.2020. Poliţa este afişată pe pagina web a agenţiei de turism, https://www.travelioromania.ro/documente-travelio-group-romania. Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, e-mail: office@asfromania.ro, telefon relații cu publicul: 0800 825 627, număr apelabil din afara României: +40 0 21 668 12 08, fax: 021 659 6051 și 021 659 64 36) în cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolvenţei TRAVELIO GROUP ROMANIA S.R.L.
 14. În sensul prezentului formular, prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din O. G. nr. 2/2018. În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz. Acte normative: Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018: http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/07/Ordonata-Guvernului-privind-pachetele-de-servicii.pdf; Ordinul nr. 156/2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor.

 

Călător (reprezentant),

……………………………………………………..

 

“Am citit şi am primit un exemplar al prezentului Formular – Anexa 1 la Contract, al Bonului de comandă şi al anexelor (Anexa 1 la Bonul de comandă: Declaraţie - Consimţământ în contextul prelucrării datelor cu caracter personal), pe care le accept şi semnez.”

 

Semnătura:
BON DE COMANDĂ nr. _____________ | data: ______________

pentru rezervarea serviciilor turistice / pachetelor de servicii de călătorie / serviciilor de călătorie asociate

 

 

Călător / reprezentantul călătorului: 

Telefon:

E-mail:

 

Număr de persoane înscrise: _____ pax

 

Călători participanţi  * Data naşterii: * Date documente de călătorie

______________________ * _______________ * _______________________________

______________________ * _______________ * _______________________________

 

Data limită de anunţare a turiştilor cu privire la anularea serviciilor/pachetelor (acolo unde este cazul):

 • 20 de zile calendaristice înainte de începerea executării acestora, în cazul călătoriilor care durează mai mult de 6 zile;
 • 7 zile calendaristice înainte de începerea executării acestora, în cazul călătoriilor care durează între 2-6 zile;
 • 48 de ore înainte de începerea executării acestora, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de 2 zile.

Regim paşapoarte / vize:

 •  

Regim de călătorie pentru minori:

 • Împuternicire notarială de accept pentru părăsirea țării, din partea părinților care nu însoțesc minorul și cazier judiciar al celui care însoțește minorul fără părinți.

Cereri facultative (fără plată şi fără garanţia confirmării):

 •  

Servicii:

 1. Destinaţie:
 2. Unitate de cazare:
 3. Categorie: *
 4. Tipul camerei:
 5. Număr de nopţi:
 6. Check-in:
 7. Check-out:
 8. Servicii de masă:
 9. Servicii de transport:
 10. Orar de zbor (după caz):
 11. Itinerar (după caz):
 12. Alte servicii incluse:
 13. NU sunt incluse (după caz): taxa de viză, asigurarea storno, asigurarea medicală, asistenţa rutieră, taxa turistică locală, intrări la obiective turistice (cu excepţia celor incluse în program, după caz), alte cheltuieli personale

Asigurare storno

 • Doresc
 • NUdoresc

Asigurare medicală

 • Doresc
 • NUdoresc

Asistenţă rutieră

 • Doresc
 • NUdoresc

PREŢ TOTAL:

Avans:

Rest de plată:

Data scadentă:

 • Nerespectarea termenelor de plată atrage penalizări de 1% pentru fiecare zi de întârziere, procent aplicat la suma scadentă şi neachitată.
 • Nerespectarea termenelor de plată atrage anularea automată a rezervării şi penalizarea conform politicii de penalizare. 

STATUS:

 • În cazul neconfirmării serviciilor: cazare, transport etc., agenţia va oferi turistului o variantă alternativă sau va returna integral avansul achitat.

POLITICA DE PENALIZARE în contextul anulării serviciilor/pachetelor de către călători:

 • În cazul anumitor servicii/pachete cu condiții speciale (Oferte Speciale, Oferte Nerambursabile, Early Booking, Last Minute, Bilete Charter avion sau alte programe similare) impuse de către furnizori, penalitățile vor fi menționate distinctiv în cadrul prezentului bon de comandă și vor anula oricare alte condiții penalizatoare specificate;
 • Penalizările pentru biletele de avion pe curse regulate sunt specificate la achiziționare, în funcție de condițiile impuse de fiecare transportator;
 • 35 EUR / persoană + diferențe de preţ rezultate ca urmare a anulării serviciilor/pachetelor de călătorie, dacă anularea se face cu mai mult de 60 zile calendaristice înainte de data plecării (pentru sumele achitate în RON, penalizarea se va calcula prin conversie valutară la cursul BNR + 2% din ziua emiterii facturii de restituire);
 • 30 % din preţul serviciilor/pachetelor, dacă renunţarea se face în intervalul 59 – 45 zile calendaristice înainte de data plecării;
 • 50 % din preţul serviciilor/pachetelor, dacă renunţarea se face în intervalul 44 – 30 zile calendaristice înainte de data plecării;
 • 80 % din preţul serviciilor/pachetelor, dacă renunţarea se face în intervalul 29 – 16 zile calendaristice înainte de data plecării;
 • 100 % din preţul serviciilor/pachetelor, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 15 zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentare. 

ATENŢIE! Serviciilor înscrise în prezentul bon de comandă li se aplică condiţii penalizatoare specifice:

 •  
 1. Pentru procesarea bonului de comandă, Agenţia va solicita un avans de minim 30 % şi până la 80 % din preţul total al serviciilor sau plata integrală, în funcţie de condiţiile specifice de comercializare.
 2. Bonul de comandă capătă valoare contractuală de la data semnării (comunicării, în cazul achiziţionării serviciilor prin mijloace la distanţă) şi până la data confirmării serviciilor solicitate, termenul de confirmare fiind de până la 10 zile lucrătoare.
 3. Pachetul de servicii este vândut de către Travelio Romania în calitate de agenţie organizatoare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate.
 4. Obligaţia Agenţiei de a informa corect şi complet turiştii se consideră îndeplinită odată cu transmiterea informaţiilor precontractuale, pe un suport durabil (printate, e-mail, afişate pe pagina web www.travelioromania.ro).
 5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze Instanţelor de judecată competente.
 6. Bonul de comandă va fi interpretat conform legilor din România.

 

Agenţia,                                                                                                             

TRAVELIO ROMANIA                                                                                         

Reprezentant legal: David Adriana-Claudia

Prin imputernicit: …………………………………..

Semnătura / Ştampila

 

 

Călător (reprezentant),

……………………………………………………..

 

„Prin semnarea prezentului document, confirm că am citit, am fost informat/ă corect, complet, precis, am luat la cunoștință Termenii şi Condiţiile generale şi specifice de comercializare cu privire la serviciile solicitate, în conformitate cu oferta Agenţiei.

Declar pe proprie răspundere că reprezint cu puteri depline toți turiștii înscriși în bonul de comandă și semnez în numele meu și în numele acestora.

Am primit un exemplar al prezentului Bon de comandă şi Anexa 1 (Declaraţie - Consimţământ în contextul prelucrării datelor cu caracter personal), pe care le accept şi semnez.”

 

Semnătura: